„Klub nedokázal pro utkání s Libercem hrací plochu připravit. Polehčující okolností sice byla zvýšená srážkovost v dotčeném období, na druhou stranu se však nejednalo o kalamitní situaci, jako tomu bylo při předcházejícím odložení zápasu v původním termínu,“ řekl předseda komise LFA Richard Baček: „Podle odborných posudků byla navíc hlavním důvodem nezpůsobilé hrací plochy nekvalitně provedená rekonstrukce z před několika let. Klub byl na tento stav upozorněn Komisí pro stadiony a s tímto vědomím situaci dostatečně neřešil.“

Vedení teplického klubu s udělením vysoké pokuty nesouhlasí a proti verdiktu komise se odvolá.