Jaký byl téměř rok DK OFS Teplice?
Myslím, že jsme splnili, co se od nás očekávalo. Mohli jsme realizovat všechny naše plány. U veřejnosti se potkaly s velkým úspěchem. Pro mě to byla nová zkušenost, protože jsem se ocitl poprvé ve svém životě v roli funkcionáře a člena komise. Jsem rád, že pan Milec, předseda DK a člen Výkonného výboru OFS Teplice, ve mně vidí člověka, který chce pracovat, má chuť a je na něho spolehnutí. Disciplinární komise se schází v době konání soutěží pravidelně ve čtvrtek. Jednání probíhají v naší zasedací místnosti v Zelené ulici, kde nyní nově sídlí celý svaz. Zatím jsme řešili 215 přestupků.

Jaký nejzávažnější přestupek jste zatím řešili?
Mezi nejzávažnější přestupky za dobu naší činnosti patří určitě incident na hřišti v Novosedlicích, kde domácí družstvo hrálo se Sokolem Košťany. Tehdy se provinilo hned několik osob na hře zúčastněných i nezúčastněných. Napadení hráče divákem, napadení hráče hráčem. Tento incident řešila STK OFS Teplice, která rozhodla o uzavření hřiště a finanční pokutě oddílu za špatnou pořadatelskou službu. My jsme řešili pouze napadení hráče. Padl vysoký 8týdenní trest. Dalším závažným přestupkem bylo například vyhrožování rozhodčímu po ukončení utkání, kde také padl vysoký  trest. Tento případ se pak ještě jednou opakoval. Z řad funkcionářů je takových přestupků úplně nejméně, ale přesto jsme jich pár zaregistrovali. Výsledkem byl zatím nejvýše udělený trest zákazu výkonu funkce na 3 měsíce. Jednalo se o funkci trenéra.

Jaké přestupky byly nejčastější?
Nejčastějšími přestupky jsou samozřejmě ty, které vyplývají z normálního průběhu hry. Jsou ale bohužel i přestupky týkající se hrubého nesportovního chování. Musím ale říci, že díky nastavené laťce se nám podařilo unfair chování na hřištích zklidnit. Například za jednu urážku nebo kritiku rozhodčího s hrubými výrazy je okamžitě stop na 5 soutěžních utkání. Hráči a funkcionáři si už dávají větší pozor. Naše činnost tedy nese své ovoce.

Už jste si vytipovali „potížisty“, se kterými to budete mít těžké?
Ano. Máme jich hned několik. Jedná se o recidivisty, kteří jsou vylučováni třeba třikrát, čtyřikrát za půl sezony. Přitom se ve většině případů jedná o stejné přestupky. Jsou hráči, kteří neustále a hrubě kritizují výkony rozhodčích, a také hráči, kteří jsou často vylučováni za surovou hru nebo nesportovní chování. Já osobně těmto hráčům nerozumím, vždyť svým chováním kazí snahu a práci svých kamarádů z týmu. Někdy si s kolegy říkáme, zda je ten fotbal vůbec baví, kdy začnou v červenci nebo v srpnu hrát, odehrají dvě tři utkání a pak stojí až do jara.

Jaké novinky chystáte pro jarní část sezony, co se změní?
Řada novinek byla zavedena ihned po našem zvolení do nových funkcí. Například máme webové stránky, kde si každý může přečíst informace týkající se výsledků ze zasedání DK. Kdykoliv a kdokoliv nás může kontaktovat a ptát se. Jsou tam i užitečné odkazy a soubory ke stažení. Jistě většina oddílů už ví, že k nám nemusejí kvůli každému přestupku osobně chodit. To si myslím, že je pro ně veliký přínos. Odpadá tak již stará a nepopulární osobní účast, která byla jak finančně tak časově náročná. Nyní stačí pouze napsat prohlášení pro DK a společně s případným poplatkem za disciplinární řízení ho oskenovat a zaslat na naši mailovou adresu. Jsou ale případy, kdy je osobní účast naopak nutná.

Jak jde skloubit funkce rozhodčího a sekretáře DK ?
Je to v pohodě. Záleží na tom, jak si člověk dokáže práci rozdělit a srovnat. Funkce rozhodčího je jedna věc, funkce sekretáře DK věc druhá. Jako rozhodčí navíc působím na jiném bojišti. Funkci sekretáře DK beru jako zpestření a doplněk ke svému koníčku, kterým fotbal pro mě bezpochyby je.