Více informací si přečtetev úterním Teplickém deníku.