Proč jste se rozhodl kandidovat na předsedu OFS Teplice?
Nelíbí se mi současné vztahy ve fotbale v celém Ústeckém kraji, kde došlo k rozkolu na úrovni výkonného výboru kraje. Volby v okrese Teplice se následně staly prostorem pro posílení nebo rozložení vlivu v kraji. Toto se mi nelíbilo. Nechci, aby okres, kde působí největší klub v kraji, byl ovládnut takzvaně mocensky. Navíc jsem moc nepochopil program dalších kandidátů a rozhodl jsem se tedy do voleb na poslední chvíli vstoupit také, aby kluby měly alternativu.

Co je podle vás na fungování okresního svazu nutné změnit?
OFS Teplice pod bývalým předsedou Milošem Vitnerem fungoval dobře, jeho odchod je pro okres ztrátou. Nejdu tedy do voleb s tím, že teď nastanou nějaké velké změny. Změnou by ale měl projít vztah klubu FK Teplice a okresního svazu. Doposud oba působily skoro jako nezávislé instituce, moji kandidaturou chci vytvořit pevné spojení velkého klubu s okresním fotbalem. Pokud okres bude skutečně zastřešovat FK Teplice, vytvoří se tím dle mého názoru ta správná hierarchie a možnost vzájemné spolupráce, neboť FK Teplice a kluby v okrese si nijak nekonkurují, vzájemné propojení musí pomoci oběma stranám – tím myslím velkým i malým.

S čím konkrétně do voleb jdete? Jaký je vás program?
Chci se snažit, abychom přibrzdili klesající zájem dětí o fotbal, chtěl bych podporovat především trenéry mládeže a klubům pomáhat motivovat své mladé talenty, aby u fotbalu zůstali, aby je bavil. Určitě je potřeba řešit nová nastavení v oblasti pravidel pro počet družstev mládeže. Během kampaně jsem s kluby řešil i nové možnosti financování centrálního rozpočtu OFS Teplice, protože pokladny klubů jsou často  prázdné. Zarazilo mě, že kluby nevidí východisko. Tady si myslím, že je prostor pro marketingové projekty za účasti velkého klubu na okresních projektech. Toto by mohlo být zajímavé a atraktivní pro všechny, kdo chtějí fotbal podporovat, ale třeba – řekněme si to na rovinu – nechtějí vkládat finanční prostředky do velkého klubu FK Teplice.

Jaký by měl podle vás být ideální předseda?
Na úrovni okresu především nezávislý, aby mohl dělat to, co cítí. Měl by být pracovitý a schopný kluby vzájemně spojovat.

Jak hodnotíte vaše protikandidáty? Jsou dostatečně nezávislí?
K mým protikandidátům se nechci nijak vyjádřit. Rád bych, aby kampaň byla férová a každý přesvědčoval o svých myšlenkách

Jakým způsobem byste jako předseda OFS podporoval mládež?
V oblasti mládeže zaznamenáváme v poslední době velké potíže, počty dětí skutečně slábnou, kluby nejsou schopné postavit družstva do soutěží. Chci mířit přímo na trenéry mládeže, tedy ty, kdo objevují nové fotbalisty. Zlepšený tréninkový proces a zážitková motivace za pomoci profesionálního klubu a profesionálních hráčů FK Teplice by mohla přitáhnout nové děti. Chci vytvořit takový prostor pro lidi, co se o fotbal v okrese starají, aby je fotbal bavil a ne unavoval.

Budete chtít být předsedou dva roky, nebo budete chtít vládnout déle?
Moje kandidatura má spojit klub FK Teplice s okresními kluby. Toto spojení musí zůstat dlouhodobé a osobně bych chtěl v Teplicích dlouhodobě pracovat. Vítěz voleb tedy během dvou let bude muset rychle dokázat realizovat své myšlenky.

Zvládnete funkci předsedy z hlediska času?
Předseda a výkonný výbor okresu je tým lidí, sám jednotlivec příliš nezmůže, musí jít o týmovou práci. Moje vize je okresní fotbal zastřešit a prosazovat nové myšlenky. Fotbal je mým zaměstnáním, dělám jej od rána do večera a nelze rozlišit, že teď je to pro okres a teď pro kraj a teď pro profesionální fotbal. To se přece vzájemně propojuje.

Říká se, že jste sběračem funkcí a potřebujete je pro své ego. A prý nejste pro funkci dostatečně vhodný, protože pocházíte z Moravy…
V Teplicích jsem už víc jak 10 let a troufám si tvrdit, že moje práce pro místní klub je dostatečně známá. Mám možnost působit ve funkcích na úrovni Evropy, ligy, kraje a neopovrhuji prací pro okres. Ať si to lidé vyhodnotí sami. Domnívám se, že zastoupení v celém spektru je naopak výhodou.

Jakou cítíte od klubů okresu podporu? Jinými slovy – cítíte šanci na vítězství?
Zjišťuji, že všichni tři současní kandidáti mají velkou šanci na vítězství. Jsem rád, že kluby mají dostatek alternativ. Věřím, že se kluby rozhodnou správně.