Proč jste se rozhodl kandidovat na předsedu OFS Teplice?
Těch důvodů je víc, ale ten nejsilnější je, že mám odezvu z fotbalového hnutí, že jim chybí jméno Hrdlička ve fotbale. Už dlouho jsem vedl s tátou debaty, že bych taky chtěl funkcionařit. Jeho smrt to vše bohužel urychlila. No, a tak kandiduji a chci pokračovat v jeho odkazu. Není to však jen o nějaké nostalgii, samozřejmě vnímám, co se děje v okrese a jsem přesvědčený, že můžu v čele okresního svazu pomoci teplickému fotbalu.

Co je podle vás na fungování okresního svazu nutné změnit?
Myslím, že výkonný výbor v čele s Milošem Vitnerem fungoval velmi dobře. Velký důraz byl kladen na práci s kluby a toho bych se chtěl držet také. Dobrý servis pro kluby musí být vždy základem. Každopádně přicházím z podnikatelské sféry, chtěl bych především více provázat marketing s fotbalem a přinést do našeho okresu především více finančních zdrojů.

S čím do voleb jdete? Jaký je vás program?
Jak jsem již zmínil, fotbal trpí především nedostatkem peněz. Na okresní úrovni především. A proto mám pro kluby hrající okresní soutěže připravené jisté kroky, které bych chtěl ihned po zvolení realizovat. Rád bych zvýšil prestiž Okresního poháru a oživil jej zajištěním významného sponzora. Dále chci najít – a jsem přesvědčen, že to jde – partnery pro jednotlivé soutěže, po kterých bychom je pojmenovali. Jsem připraven zajistit nezbytný servis při získávání dotačních titulů pro jednotlivé oddíly – z FAČR, MŠMT, města Teplice či Krajského úřadu. Rád bych finančně zvýhodňoval kluby, které se věnují mládeži. Budu klást důraz na navyšování členské základny v okrese Teplice, díky které do teplického okresu získáme vyšší dotace jak od FAČR, tak  také od dalších institucí. Rád bych také pořádal ukončení fotbalové sezóny – dokážu si představit tuto akci pod názvem „Okresní fotbalová dokopná", kde bychom vyhlašovali výsledky, udělovali individuální ocenění apod.

Jaký by měl podle vás být ideální předseda?
Měl by to být člověk nezávislý, milující fotbal. Člověk, který umí naslouchat a být spojujícím faktorem mezi kluby a lidmi, kteří dělají v našem okrese fotbal a věnují mu svůj volný čas.

Budete chtít být předsedou dva roky, nebo budete chtít vládnout déle?
Rád bych zůstal ve funkci déle než jen do konce tohoto volebního období. Neberu to jen jako přestupní stanici. Budu po dobu dvou let tvrdě pracovat a dosaženými výsledky a splněnými sliby přesvědčím kluby, abych pro ně byl i pro další čtyřleté období tou nejlepší variantou.

Zvládnete funkci předsedy z hlediska času?
Ano. Jinak bych nekandidoval.

Jak hodnotíte vaše protikandidáty? Jsou dostatečně nezávislí?
S protikandidáty se znám osobně, jsou to schopní a pracovití lidé. Moc bych si přál, kdybychom po volbách všichni tři nehledě na výsledek sobotní valné hromady spojili své síly ve prospěch všech členů a klubů, a fotbal na Teplicku opět posunuli o nějaký ten stupínek výš.

Jakou cítíte od klubů okresu podporu? Jinými slovy – cítíte šanci na vítězství?
Myslím, že to bude velmi vyrovnané a uvidí se až při samotné volbě, který z kandidátů osloví kluby nejvíce.

Kontroverzní otázka na závěr: Je pravda, co se v kuloárech proslýchá, a sice že máte podporu místopředsedy FAČR Romana Berbra?
Snažím se komunikovat s celým spektrem fotbalového hnutí a to i na těch nejvyšších místech. Cítím, že předseda pokud chce být prospěšný pro svůj okres, musí být respektován nejen doma, ale také v Praze na Strahově a musí mít jak místní tak i celorepublikovou podporu. Proto jsem seznámil se svými vizemi i nejvyšší funkcionáře Fotbalové asociace a to jak pana předsedu Peltu, ale také místopředsedu za Čechy a generálního sekretáře.