Referát s ohlasy trenérů čtěte v pondělním tištěném Teplickém deníku.