Vidí-li tohoto klubového doktora sprintovat hrací plochou ke zraněnému hráči, měl by hluboce smeknout. To by ovšem musel vědět, že tomuto primáři sanatoria Beethoven dolehl na bedra už sedmý křížek. Životní jubileum slavil nedávno, další kulaté výročí rovněž v tomto roce. O zdraví teplických fotbalistů pečuje rovných třicet let. Jeho rukama prošly generace žlutomodrých. Počínaje legendami Melicharem, Počtou, Frankem, Latislavem, Kloučkem až po dnešní mladíky Melunoviče, Krátkého, Jindráčka, Čajiče. Nenápadného a skromného lékaře lze řadit k výrazným postavám klubu ze Stínadel. Je pevně spojen s jeho historií, protože prochází bezmála polovinou její existence. Ze současných lidí kolem fungování FK je služebně nejstarší osobností. Každý jeho den je zasvěcen práci v souznění s Hippokratovou přísahou.

„V okamžiku, kdy nastupuji profesionální lékařskou dráhu, zavazuji se slavnostně, že svůj život zasvětím službě lidstvu.  Své povolání budu vykonávat svědomitě a důstojně. Zdraví mých pacientů bude mým nejpřednějším zájmem. Budu s největší pozorností ochraňovat lidský život, a to od okamžiku jeho vzniku. Ani nátlak a vyhrožování mne nedonutí k tomu, abych své lékařské znalosti obrátil proti některému člověku."

Lékař MUDr. Jan Štěrba promoční přísahu nikdy neporušil. Den za dnem, celý  svůj život, naplňuje její slova do posledního písmene. Také my přejeme filantropovi ze Stínadel, aby svojí laskavostí vstřícností a darem budit důvěru hladil duše svých pacientů ještě hodně, hodně dlouho. 

Autor: Pavel Biedermann