S nejcitelnější újmou se podle DK bude potýkat fotbalista Košťan Jiří Duben, který musí stát v osmi zápasech. Hlavní pořadatel zápasu má zákaz výkonu funkce na 2 měsíce nepodmíněně. „Vycházeli jsme z předání celé věci od STK. Duben je potrestán za hrubé nesportovní chování. Hráč se dopustil v inkriminovaném okamžiku několika přestupků, které zapříčinily, že jsme se v této věci dohodli na vyšší hranici možného potrestání. Nebudu přímo říkat, čeho všeho se dopustil, bylo by to obsáhlejší, ale prozradím, že nejvyšší možný trest za toto několikanásobné provinění je až na 4 měsíce. V přestupku Jiřího Dubna jsme brali v potaz, co hlavní rozhodčí, pan Kuriljak, uvedl v zápise o utkání a dle jasného popisu přestupku jsme udělili tomuto hráči trest, který mu již běží od 29. května,“ informuje sekretář Disciplinární komise OFS Teplice Jiří Zubr.

STK také oddílu Sokol Unčín udělila pokutu ve výši 500,- Kč za nedohrání utkání Baník Ohníč – Sokol Unčín pro malý počet hráčů Sokola Unčín – výsledek dosažený na hřišti (8:0) ponechán.“