1/1

Pražané pod věží naslouchají Daliborově hře na housle.

Pražané pod věží naslouchají Daliborově hře na housle.

Zdroj: Ilustrace: Věnceslav Černý k Jiráskovým Starým pověstem českým