Během tří měsíců ji zhlédlo 1400 návštěvníků. Zároveň byla na Zámeckém náměstí vystavena hasičská technika z období od roku 1746 po současnost. Tu vidělo více než 12 tisíc návštěvníků. Hasiči vydali také pamětní medaile. Její lícová strana je kopií té, kterou byli hasiči oceněni už v roce 1900 za 25 let působení sboru ve městě.