Prvním velitelem byl továrník Vendelín Hönig. Současně byla založena kapela pod vedením Eugena Harwische, č.p. 35. Po roce působnosti byla postavena věž na sušení hadic. Dřevo na stavbu dodala obec, která též zakoupila žebříky. 3.7.1887 se oslav 10. výročí založení sboru zúčastnilo 15 sborů, celkem 288 hasičů. Na těchto slavnostech hrály 3 kapely, z Hrobu, Mstišova a Mikulova. 16.1.1888 zakoupili mikulovští hasiči stříkačku od firmy Czermak. Dne 15.8.1895 se v Mikulově konal 18. okresní sraz hasičů, zúčastnilo se ho 50 sborů.
V současnosti má mikulovský hasičský sbor 19 členů včetně referentek, strojníků a zdravotníka. Mikulovským hasičům při jejich práci pomáhá Avie, kterou obec zakoupila v polovině roku 2008.

Kromě klasických zásahů u požárů a jiných akcí, ke kterým je potřeba hasičskou pomoc, se mikulovští hasiči věnují také mládeži. Sbor hledá děti do hasičského oddílu Plamínek.
Ten zahrnuje dvě věkové kategorie. Děti, které se přidají k hasičům, se mohou těšit na oddílové schůzky a závody, výlety do přírody a na hory, mikulášskou besídku, dětský den, prohlídky Hasičského záchranného sboru, hasičské sportovní hry, soutěže a mnohé další aktivity.
V současnosné době mají mladí mikulovští hasiči 7 členů.
V březnu proběhla v Penzionu Mikuláš Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Mikulov. Mimo jiné body hromady, byl novým starostou SDH zvolen Ladislav Filip.

Bývalý starosta sboru Ing. Ota Stehno odstoupil z důvodu pracovního vytížení. Kromě práce pro sbor si hasiči udělají čas i na zábavu a hasičský ples bude další tradicí.