Jak vysvětlil bystřanský místostarosta Antonín Kamenský, v zastupitelstvu obce jsou právě i někteří členové hasičského sboru. „Hasiči jsou taková dobrovolná armáda obce, která je k dispozici 24 hodin denně,“ říká Kamenský. Hasiči jsou vybaveni veškerou potřebnou technikou. Po tom, co již nadobro dosloužilo staré auto, byla v letošním roce pořízena Tatra 815. Ta je vybavena samozřejmě nejen na požáry, ale i na zásahy v různých krizových situacích. Hasiči kromě častých výjezdů k větším či menším požárům bojují třeba se spadlými stromy nebo asistují a pomáhají s technikou při různých akcích. Jako čestná stráž působí hasiči také na Bystřanském hřbitově, kde se konají různé pietní akce. Nedávno se úpořinští hasiči zúčastnili námětového cvičení na Doubravce. Bylo potřeba vyzkoušet dopravu vody z oblasti Panoramy na vrchol Doubravky. Úpořinské výjezdové zásahové družstvo si vedlo dobře, zajišťovalo čerpání na prvním stoupání v počtu 13 členů.

SDH Úpořiny se kromě Krušnohorské ligy samozřejmě účastní i různých hasičských soutěží. Vychovávají si i mládež.
Jak vysvětlil Kamenský, hasiči měli družstvo dorostenců, kterým ale odešla vedoucí. Již se však řeší, kdo by mládež vedl dál, proběhl i nábor nových členů. Právě mládeži by se chtěli v Úpořinách věnovat intenzivněji a hravější formou.
Díky spolupráci se středočeskou obcí Suchomasty získaly Úpořiny inspiraci, jak lze vychovávat malé hasiče. Místostarosta vysvětlil, že se jedná o velmi hravý a originální způsob, kdy děti mají možnost vyzkoušet si simulovaný zásah a podobně. „Byli jsme velmi nadšeni, když jsme to viděli,“ uvedl Kamenský.

Hasiči myslí také na zábavu, pořádají hasičský ples. Nechybí na něm bohatá tombola, živá hudba a plno smíchu. Za svou obětavou práci si pobavení zaslouží. Scházejí se také při různých akcích.