V současné době zde základnu tvoří čtyřicítka lidí, z toho polovina je dětí a to jak z řad žáků, tak přípravky.
Právě na práci s dětmi kladou ve Sboru dobrovolných hasičů v Háji velký důraz.

Veškerá sportovní činnost je prakticky bez sponzorů, z vlastních rodičovských zdrojů a ve spolupráci s obcí. Bylo by potřeba například zajistit nové vozidlo, které by vozilo děti na soutěže a mohlo sloužit i pro potřeby hasičů do výjezdu.
Starostkou sboru je Iva Linková. Ta také připomněla skutečnost, že od příštího roku se bude v Háji v dubnu konat Memoriál Jaroslava Jaroše, bývalého velitele. „Bude to určeno jeho památce,“ řekla starostka.