Měli se dopustit přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. Státní zástupce navrhuje bývalému šéfovi českých policejních pyrotechniků Michalu Dlouhému a vedoucímu teplické pyrotechnické expozitury Danielu Petrášovi rok vězení, podmíněně odložený na zkušební dobu roku a půl. Dále si v článku přečtete, jak soudní líčení probíhá.

Dlouhý je podle jeho advokáta ochotný prohlásit vinu, Petráš ji odmítá, proto probíhá dokazování. Soudce Miroslav Čapek při nástinu dnešního průběhu líčení prakticky vyloučil, že by padl rozsudek, bude se tedy odročovat. Oba dva obžalovaní už ve služebním poměru u policie skončili.

Státní zástupce Martin Krumpoch v obžalobě popsal, že Petráš jako vedoucí pyrotechnické expozitury Teplice, který byl pověřen vyhledáním nového vhodného skladu munice, doporučil Dlouhému civilní sklad výbušnin v areálu společnosti SSM v Teplické ulici v Bílině – Chudeřicích. A že Dlouhý jako ředitel Pyrotechnické služby učinil konečné rozhodnutí o užívání skladu.

Exploze otřásla Bílinou v září 2020:

V Bílině vybuchl muniční sklad.
Bílinou otřásl výbuch v policejním muničním skladu, exploze byla slyšet daleko

„A tak oba jednali, ačkoliv si nevyžádali a nijak nezohlednili povolení o užívání stavby Městského úřadu v Bílině a následně vydané dodatečné povolení o užívání stavby, ze kterých vyplývalo, že místem, kam mohou být výbušniny ukládány, jsou pouze dva železobetonové prefabrikáty, tedy trezory. A že obložnost skladu je 98 kilogramů výbušnin a 1 200 kusů iniciátorů,“ upozornil Krumpoch.

Lidé z Pyrotechnické služby přitom tyto závazné parametry nerespektovali a do objektu bylo ukládáno větší než povolené množství zalaborované výbušniny na místa, která k tomu nebyla určena, kdy se nalezená munice a výbušniny ukládaly do prostoru celého objektu.

Dlouhý, který vedl policejní pyrotechniky v celém Česku od roku 2012, soudu popsal, že v Bílině šlo o sklad nalezené munice. Uchovávala se tu do té doby, než bylo povoleno její odborné hromadné zničení. Bílina, formálně pod Teplicemi, byla jedna z expozitur takové pyrotechniky v zemi, ostatní podobné objekty jsou většinou v blízkosti nějakého vojenského areálu. Dlouhý popsal, že v době před výbuchem už bylo v procesu hledání nového vyhovujícího místa na muniční sklad v kraji včetně Kaňkova na Mostecku.

Vzhledem k byrokracii a zákonné snaze o vybrání objektu za nejnižší možnou cenu ale došlo k několikaletému prodloužení tohoto procesu, až bylo pozdě. Dlouhý svou odpovědnost připouští z pozice manažera. „Jako ředitel útvaru nesu generální odpovědnost za všechno, co se stalo. Velice mě to mrzí, díkybohu nedošlo k zraněním osob a jen k hmotným škodám. Žil jsem v domnění, že máme všechno v pořádku, že dodržujeme kolaudace. Až poté jsem se dozvěděl, že v objektu byly jen dva trezorové prefabrikáty, “ uvedl Dlouhý.

Exvedoucí teplické pyrotechnické expozitury Daniel Petráš odpoledne popsal, že pyrotechnici pro nálezy v regionu dříve používali sklad zásahové jednotky v Dolinách. Ten byl ale problematický a začalo se hledat nové místo. To už řešil on jako koordinátor, kdy oslovil báňský úřad v Mostě a dostal tipy na sklady munice v Chudeřicích, Velvětech a na šachtě v Bílině. „Tam byl drahý nájem,“ popsal Petráš s tím, že by tam byl i problém s dopravou, když byl v areálu šachty. Velvěty nabízely velký sklad, který sloužil za II. světové války pro deponování leteckých pum.

„Konstrukčně se mi líbil, byl bezproblémový, vyhovoval by mi nejvíc,“ poznamenal Petráš. Vedení ale provizorně rozhodlo o pronájmu skladu v areálu Speciálních staveb Most (SSM) v Chudeřicích, i když byl zjevně malý a blízko zástavby. Dohoda byla, že pokud ho naplní 150 kilogramy munice, musejí ji vyvézt a zlikvidovat v stálé trhací jámě v Ralsku, kde se munice nalezená v kraji ukládá a likviduje dnes.

Internetové podvody. Ilustrační foto
Ach ten internet. Prodávala kalhoty za 800, přišla ale o téměř 80 tisíc

Podle Petráše nedošlo v Chudeřicích k překročení dohodnutých hodnot. K explozi podle něj došlo pravděpodobně kvůli samovznícení staré pěchotní munice, která může obsahovat samozápalný fosfor. „Pokud byla výbušnina zkorodovaná, mohla se obnažit a začít hořet,“ popsal Petráš s tím, že instruoval kolegy, aby do skladu nevozili podobně nebezpečnou munici a nedávali ji blízko sebe. Taková munice se měla likvidovat hned, což se prý ale běžně praktikovalo, když teplická expozitura měla v celorepublikovém srovnání dokonce největší počet ničení na výjezdech.

Petráš dodal, že upozorňoval na potenciální nebezpečí i nadřízené a už bylo na horizontu odstěhovat sklad do Kaňkova na Mostecku. Tamní vytipovaný objekt ale patří krajskému policejnímu ředitelství a stěhování nejspíš protahovala změna na postu jeho šéfa v inkriminované době. K stěhování už nedošlo, protože došlo k výbuchu. Naštěstí v té době ve skladu nikdo z pracovníků nebyl.

Soud odročil líčení na 14. května.