Grónsko je zemí bílou, ale také zelenou. Na zeměpisně-cestovatelský výlet na největší ostrov světa vás prostřednictvím svého povídání a mnoha fotografií pozve Vít Malinovský, který Grónsko už několikrát navštívil.

Seznámíte se s geologickým vývojem, geografií a přírodou ostrova, s historií jeho objevů a osidlování Normany a Dány, a také s životem dnešních Gróňanů, včetně Inuitů. Dozvíte se pár zajímavostí o inuitských jazycích a obyčejích. Uslyšíte, jak je to s grónským průmyslem a hospodářstvím, jehož důležitou součástí je lov a rybolov, s dopravou, školstvím i sociálními aspekty této autonomní součásti Dánského království.

„Zbude-li čas, zajedeme krátce i na ostrovy v kanadské Arktidě,“ láká koordinátor cyklu Café Nobel Frederik Velinský. Navštívíte a uvidíte například Kangerlussuaq, Russellův ledovec a Ilulissat, Narsarsuaq, Nanortalik, fjord Tasermiut, Qaqortoq, mys York a Qaanaaq – Thule.

Vít Malinovský je informatik, překladatel, publicista a muzikant; vyučuje na katedře informatiky Fakulty dopravní ČVUT v Praze. Přeložil kolem 55 knižních titulů z několika jazyků, je členem redakční rady časopisu Rock & Pop. Svou hudební kariéru začínal s Bluesberry a Ivanem Hlasem, spolupracoval s Romanem Holým, Matějem Ruppertem, Monikou Načevou a Bárou Basikovou, byl dlouholetým členem skupiny Hudba Praha. Procestoval všechny kontinenty, nadšeně amatérsky fotografuje.