Casanovské slavnosti v Duchcově 2007

HLAVNÍ PROGRAM

Pátek 8.června

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ CASANOVSKÝCH SLAVNOSTÍ

SPOLEČNOST PŘÁTEL MĚSTA DUCHCOVA
17.30 hod. - Městské informační centrum Duchcov
- Vernisáž výstavy
„STANISLAV LHOTA – CASANOVŮV DUCHCOV“
- předání ceny MĚSTA DUCHCOVA za rok 2006 MARII POLÍVKOVÉ

NÁDVOŘÍ ZÁMKU
18.00 hod. - PŘÍJEZD GIACOMA CASANOVY
NA DUCHCOVSKÝ ZÁMEK
18.15 hod. - „TAJNÉ CHOUTKY GIACOMA CASANOVY“
DIVADLO M + PAVEL TRÁVNÍČEK

ZÁMECKÁ ZAHRADA
19.15 hod. - HANA ZAGOROVÁ a PETR REZEK
skupina MILOŠE NOPA
20.45 hod. - DAVID SPILKA se skupinou JAMES
22.00 hod. - SMOG – teplická oldies kapela


Sobota 9.června
PŘEJEZD U STARÉHO ŽELEZNIČNÍHO NÁDRAŽÍ DUCHCOV
9.15 hod. - DUCHCOVSKÉ MAŽORETKY + HISTORICKÉ VOJSKO
9.35 hod. - PARNÍM VLAKEM ZA CASANOVOU DO DUCHCOVA
Příjezd historického vlaku s G.CASANOVOU
a hraběnkou MARIÍ ANNOU z Valdštejna
9.40 hod. - Společný pochod do zámecké zahrady

ZÁMECKÁ ZAHRADA – dětské dopoledne
10.00 hod. - FIALKY – mažoretky MŠ Osecká ul.
10.10 hod. - ZVONKY – dětský pěvecký sbor a country tance MŠ V.Okružní
10.30 hod. - DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE DUCHCOV
- ŠMOULINKY, CRAZY GIRLS , 2MAGICKEYS, STEPAEROBIC,
MONIKA RYCHTAŘÍKOVÁ, BREAKDANCE ,JANA AGEJEVOVÁ,
COSMIC GIRLS, NEONKY
11.10.hod. - ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DUCHCOV
- vystoupení sólistů pěveckého oddělení, tanečního oddělení
a hudební skupiny „ZASEKLÁ BRZDA“
11.50 hod. - SPECIÁLNÍ ŠKOLY DUCHCOV
Pěvecká skupina KONTRASTY

KOSTEL CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ
15.00 hod. - „HLEDÁNÍ LÁSKY“ - vystoupí přední český kytarista
ŠTĚPÁN RAK a herec ALFRÉD STREJČEK

ATRIUM MUZEA MĚSTA DUCHCOVA
16.30 hod. - DUCHCOVSKÝ PĚVECKÝ SBOR - P.EBEN - TRUVÉRSKÁ MŠE

ZÁMECKÁ ZAHRADA u Reinerovy fresky v prostoru
výtvarných dílen DDM
14.30 hod. a 16.00 hod. - Loutkové divadlo MATĚJE KOPECKÉHO Teplice

ZÁMECKÁ ZAHRADA – odpolední program
13.45 hod. - DUCHCOVSKÉ MAŽORETKY
14.00 hod. - MISTŘÍŇANKA - krojovaná dechová hudba z Moravy
15.45 hod. - TELEGRAF - ústecká country kapela
17.00 hod. - BESTILA - ústecká rocková kapela
18.15 hod. - REBELOVÉ ROKENROLU
nejslavnější rokenroly v kostýmované show - Praha
19.00 hod. - ROBBIE WILLIAMS - revival Brno
20.15 hod. - MONIKA ABSOLONOVÁ
21.00 hod. - ABBA - WORLD revival Praha
22.30 hod. - OHŇOSTROJ + rozloučení s G. CASANOVOU
23.00 hod. - ORIGINÁL HAVLOVKA - zámecká veselice

Programem provází:
GIACOMO CASANOVA - MILAN PETROVSKÝ
Hraběnka MARIE ANNA z VALDŠTEJNA - MARIE PETROVSKÁ
Komtesa ELISA von-der RECKE - VENDULA PETROVSKÁ

V průběhu Casanovských slavností uvidíte:
- DIVADLO M Duchcov – po celý den pod balustrádovým schodištěm
CASANOVO FOTO – fotografování v historických kostýmech
- možnost svezení na kánoích - TJ VODNÍ SPORTY DUCHCOV
- možnost svezení dětí na konících a ponících - JEZDECKÝ ODDÍL
DOUBRAVICE - Zámecká zahrada(zadní část od Hrdlovské ul.)

DOPROVODNÝ PROGRAM

STÁTNÍ ZÁMEK DUCHCOV
17.května-24.června - Galerie Giacomo
Výstava - „ NÁVŠTĚVA U GIACOMA“
Alena Kartáková – Keramika
Romana Tůmová – Divadelní kostým

Stálá expozice - Slavnostní schodiště, Valdštejnský sál, Valdštejnské muzeum, chodba grafiky 17. a 18. století, Biliárový sál, pokoje zámeckého služebnictva,
byt G.Casanovy, Pařížský salónek, zámecká knihovna
Přízemí zámku – Výstava „POKLADY Z DEPOZITÁŘŮ“

8. - 9.června - Knížecí zahrada - „KOUZELNÝ SVĚT BONSAJÍ“
- výstava Bonsaj klubu Libochovice
7.června - 19.00hod. - Valdštejnský sál Státního zámku
- koncert v rámci 43.ročníku L.van Beethovena

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DUCHCOV
2.června - 14.00 hod. - Kino Lípa Duchcov - „PROČPAK SI NEZATANCOVAT“
- závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ
6.června - 17.30 hod. - Státní zámek Duchcov
- koncert absolventů hudebního oboru
4.- 10.června - vstup do Galerie Giacomo Státního zámku
- výstava absolventů výtvarného oboru ZUŠ Duchcov

MUZEUM MĚSTA DUCHCOVA
8. - 9.června - Poppelova výstavní síň - „NA SVĚTĚ JE PŘECE KRÁSNĚ“
- prodejní výstava fotografií L.SANDA a R.DUŠKA
9.června - 10.00-17.00 hod. - „CASANOVSKÁ MAGIE“
- věštba z kávy, prstenu a karet, věštci VERUN a LAVE

Expozice „HISTORIE MĚSTA DUCHCOVA“

GYMNÁZIUM DUCHCOV
8.června 12.00 - 17.00 hod. - Den otevřených dveří
9.června 9.00 - 12.00 hod. - Den otevřených dveří
9.června - 9.00 hod. - Turnaj smíšených družstev ve volejbale
„O RŮŽI PÁNĚ CASANOVY“

SPORTOVNÍ KLUB SKTO
9. - 10.června - VIII.ročník volejbalového turnaje kadetek,
juniorek a juniorů
„GIACOMO CASANOVA 2007“
9.června - 8.45 hod. - Volejbalové kurty - Husova výšina
„SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ“
- projev starosty města PETRA KŇOURKA
- vystoupení DUCHCOVSKÝCH MAŽORETEK


DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE DUCHCOV
8.června - 14.00 hod.- Kino Lípa Duchcov
„SCHŮZKA S CASANOVOU“ - Mažoretková soutěž
9.června 10.00 – 16.00 hod.- Zámecká zahrada u Reinerovy fresky
- soutěže pro děti, propagační stánky s výtvarnými
dílnami DDM Duchcov, Osek, Bílina a Teplice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV
8.června - 14.00 - 17.00 hod. - Areál školy
-„CASANOVSKÁ POUŤ“ pro veřejnost

KYNOLOGICKÝ KLUB DUCHCOV+FLYBALLOVÉ DRUŽSTVO TEPLICE
9.června 13.00 – 18.00 hod. - Zámecká zahrada u Reinerovy fresky
- ukázky cvičení se psy

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DUCHCOV
9.června - 10.00 hod.- Zámecká zahrada-zadní část od Hrdlovské ul.
„5.ROČNÍK MEMORIÁLU RUDOLFA BOUDY“
- soutěž v požárním sportu

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM DUCHCOV
Ku příležitosti letošních Casanovských slavností byla vydána výroční turistická známka - CASANOVSKÉ SLAVNOSTI MĚSTA DUCHCOVA
možnost zakoupení v MIC Duchcov, Masarykova ul.7ZA CASANOVOU DO DUCHCOVA
9.června - Zvláštní historický parní vlak z Teplic do Duchcova a zpět
Oboustranné jízdné : dospělí 50,- Kč,děti 20,- Kč
Jednostranné jízdné: dospělí 30,- Kč, děti 15,- Kč

9.15 11.15 17.15 Teplice v Čechách 10.40 16.40 18.40
9.20 11.20 17.20 Řetenice 10.35 16.35 18.35
9.35 11.35 17.35 Duchcov
přejezd u starého žel.nádraží 10.25 16.25 18.25