Moderování se tradičně ujme Alexandr Hemala a výtěžek ze vstupného bude i letos věnován na pomoc potřebným, tentokrát na podporu nemocného dítěte.

Soutěž se koná pod balustrádovým schodištěm duchcovského zámku. V případě nepříznivého počasí se přesune do kina Lípa.