Pruhovaný jednooký pirát není jedinou realizací, kterou sochař pro Teplice vytvořil. Z jeho rukou rovněž pochází Noemova archa, která je součástí dětského hřiště U Luny v Trnovanech.

Pavel Mizera oživoval svými dřevěnými sochami dětská hřiště i v jiných městech naší republiky, na severu Čech např. v Ústí nad Labem nebo v Litoměřicích. Většina těchto hřišť je však už zničena. Teplice jsou v tomto ohledu světlou výjimkou, i když i zde jeho objekty vyžadují drobné opravy.

Pavel Mizera se narodil roku 1945 v Nové Pace. V současné době žije a umělecky tvoří v Dolní Poustevně. Vystudoval Střední uměleckou školu sklářskou v Železném Brodě a ve studiu pokračoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru prof. Stanislava Libeňského. Ač vystudovaný sklář, dal přednost sochařství a věnuje se tvorbě nefigurativních skulptur ze dřeva a kamene.

V poslední době se zaměřuje především na práci se dřevem, kde využívá možnosti vydlabávání či sestavování objektů z více částí, které sešívá provazem nebo drátem. Tuto minimalistickou podobu své rozsáhlé tvorby, která je protipólem k hravým plastikám pro dětská hřiště, představí veřejnosti v jízdárně teplického zámku a možná netradičně i v románské kryptě v květnu příštího roku. (jib)