„Je to obrovský úspěch,“ sdělil Deníku Jan Hönig z mostecké ZUŠ F. L. Gassmanna, kde Ashhab studoval u profesorky Květoslavy Hasilové z Mostu. Pod jejím vedením pokračoval i ve studiu na Konzervatoři v Teplicích, kde také vyučuje.

Nyní je studentem Hudební a taneční fakulty (HAMU) Akademie múzických umění v Praze, kde je ve třídě profesora Ivana Štrause.

Houslistu se redakci zatím nepodařilo zkontaktovat. V New Yorku bude údajně ještě pár dní a do Mostu se vrátí na počátku příštího týdne. "Víme, že vyhrál, ale podrobnosti od něj ještě nemáme," sdělil Deníku zdroj z okruhu jeho známých.

Oznámení výsledků soutěže v New Yorku.Zdroj: NYCAC

Vyhlášení výsledku soutěže. Zdroj: NYCA

Díky vítězství v New Yorku může talentovaný umělec uspořádat recitál v budově sídla Berlínské filharmonie v sezóně 2018/2019, což je velká pocta, která ho může posunout výš.

„Organizace, která tuto soutěž pořádá, si klade za cíl objevovat mladé hudebníky výrazných uměleckých dispozic a umožnit jim tak odstartovat svoji kariéru ve světovém měřítku,“ uvedla HAMU.

Milan Al-Ashhab obdržel již řadu ocenění, například získal titul absolutního vítěze na Mezinárodní houslové soutěži Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí v roce 2006 a o rok později 1. cenu v soutěži G. P. Telemanna v Poznani. Vystupoval i s Českou filharmonií.

Známá česká hudební kritička Olga Janáčková o Ashhabovi předloni po koncertu v Rudolfinu napsala, "že při Mozartově Rondu C dur a Adagiu E dur pro housle a orchestr okouzlil posluchače muzikálností svého projevu a hedvábnou hrou na měkce a barevně znějící nástroj".

Jeho setra Marie Al-Ashhabová je špičková klavíristka a hudební pedagožka, která rovněž studovala na ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě.

Teplické skautky
Tepličtí skauti hledají bývalé členy, připravují internetovou kroniku