V Podkrušnohorských domovech Dubí - Teplice p.o. se opět slavilo a to v domově v Teplicích - U Nových lázní. Paní Jiřina Dvořáková oslavila své 95.narozeniny. Její  životní vitalitu, paměť a optimismus obdivovali nejen všichni gratulanti z vedení PDSS, ale zejména hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, který přijel osobně pogratulovat jubilantce.

Paní Dvořáková se narodila v Praze, kde po ukončení zákl. školy začala navštěvovat Obchodní školu v Praze. Po roce 1945 se společně s manželem a dvěma syny, přestěhovali do Teplic. Celý život se živila jako účetní. Paní Dvořáková je velice noblesní dáma, která má ráda nejen umění, ale i jak ona sama říká: "Mám ráda,když je člověk upravený a inteligentní ". Mezi její koníčky patří háčkování , dříve návštěva divadel a kult. akcí. Pro paní Dvořákovou má největší význam její rodina,krerá se rozrostla ještě o tři vnoučata a pět pravnoučat.