Spolu s nimi reprezentovala Českou republiku také Hudba Hradní stráže a Policie ČR.

Orchestr a zpěváci doprovodili ve středu 13. května generální audienci u papeže Františka a večer uvedli v papežské bazilice sv. Vavřince za hradbami slavnostní koncert české duchovní hudby. Vedle děl významných českých skladatelů Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka a Petra Ebena zazněly také skladby dvou autorů našeho regionu, Jana Zástěry a Jakoba Trautzla.

Jan Zástěra, který je dirigentem Hudby Hradní stráže, ale také nadšeným organizátorem hudebního života v Ústeckém kraji, provedl svou kantátu Anežka Česká a v premiéře další dvě skladby: Hymnus k Božímu Tělu a píseň s příznačným názvem „V srdci Říma".

Důležitý bod programu tvořila právě kantáta k poctě české světice. Její význam v úvodu koncertu zdůraznila místopředsedkyně Senátu ČR Miluše Horská.

Symbolika jejího svatořečení jako předzvěsti Sametové revoluce a obnovení českých kontaktů s Církevním státem, ale i její příklad v péči o potřebné, nemocné a slabé, se tak staly součástí atmosféry celého večera.

Na koncertě zazněly také dvě árie z oratoria Saul skladatele Jakoba Trautzla.

Hudba tohoto oseckého řeholníka, která sice již za jeho života těšila mnohé významné státníky a církevní představitele, doputovala do těchto nejvyšších míst až nyní.

Provedení u Svatého stolce se stalo nejlepším možným vyvrcholením projektu Saul, během kterého bylo už vloni celé oratorium s úspěchem představeno publiku v Čechách a v Sasku.

Koncert uzavřely dlouho trvající ovace ve stoje a přídavky, proložené typickým italským „bravi!". (pš)