O deset měsíců později milovníci krásné literatury a výtvarného umění nadšeně kvitují v Česku ojedinělou grafickou výstavu „Příběhy kněhoznaček Josefa Váchala (1884 - 1969,“ spojenou s osmi jmény Váchalových sběratelů a přátel. Kurátorce výstavy Bohuslavě Chleborádové a dokumentátorce Evě Mžourkové se po ročním mravenčím úsilí podařilo ve spolupráci s restaurátorem Ladislavem Faiglem a oddělením muzejních služeb připravit k prezentaci nejen téměř všechny tištěné Váchalovy knižní značky uvedené v soupisech sběratelů, ale také další, veřejnosti dosud neznámá exlibris. V takovém rozsahu, v jakém jsou do 6. září ke zhlédnutí v jízdárně teplického zámku, Váchalova exlibris v našich zemích dosud vystavena nebyla.