Seznámíte se na ní s vystavenými exponáty a prací jednotlivých muzejních oddělení. K výstavě vyšel katalog, který obsahuje fotografie s popisem téměř 200 sbírkových předmětů. Výstava potrvá v muzeu do 8. dubna.