Finančně náročnou soutěž podpořil Krajský úřad Ústeckého kraje, Statutární město Teplice a další sponzoři. Zúčastnilo se celkem 230 studentů, pedagogů a dalších hudebních odborníků, z toho 93 špičkových hráčů – konzervatoristů. Tři jména z pěti “nominovaných“ studentů teplické konzervatoře zdobí listinu vítězů:

V soutěžním oboru hra na housle, I. kategorie, získali II. cenu Milan Al-Ashhab a čestné uznání I. stupně Jan Zrostlík, oba jsou žáky profesorky Květy Hasilové. V oboru hra na violu, I. kategorie, získala II. cenu Vendula Svobodová, žákyně profesora Vadima Skibina. „Ve své věkové kategorii se všichni tři přiřadili k nejlepším houslistům v České republice,“ chválí ředitel školy Milan Kubík, který jejich nasazení přirovnal k výkonu vrcholových sportovců: „Studenti ve všech věkových kategoriích předvedli výkony na špičkových úrovních a spolu s nimi je třeba vysoko hodnotit i práci pedagogů. V podstatě všichni, ať už získali jakoukoli cenu, jsou vynikajícími hráči. O umístěních rozhodovaly jen drobné nuance. Je to stejné, jako ve sportu. Vítězem je ten, kdo vyleze na samotný vrchol K2 i ten, kdo zůstane metr pod ním,“ zdůrazňuje Kubík. Podle něj jsou podobná soutěžní klání důležitou nedílnou součástí vzdělávání budoucích profesionálů a přispívají k formování jejich osobnosti. „Veřejný hudební výkon je vždycky spojen s duševním vypětím, stresem a velkou přípravou. Přesto jenom někteří mohou získat cenu,“ připomíná ředitel.

Oproti minulým ročníkům, kdy do poroty byli zváni profesoři konzervatoří, letos oslovili pořadatelé pouze výrazné umělecké osobnosti: 25 pedagogů vysokých uměleckých škol, členy renomovaných orchestrů a koncertní umělce. V porotách houslového oboru usedli vynikající hráči: Bohuslav Matoušek, profesor AMU Jiří Tomášek, violám předsedal docent Ladislav Kyselák z brněnské JAMU, violoncellisty hodnotil profesor AMU Jiří Hošek, v oboru kontrabas další profesor z AMU, Jiří Hudec. Mezi porotci se na “místo činu“ vrátili absolventi teplické konzervatoře Jaroslav Pondělíček a Vlastimil Kobrle, dnes hráči České filharmonie. Spolu s nimi hodnotila své budoucí konkurenty Japonka Ishikawa Shizuka, kterou teplické publikum zná s koncertování se Svč. filharmonií.