Malíř a fotograf hledají v krajině náměty, oslovující jejich srdce

Teplice Vernisáž výstavy obrazů a fotografií Krajiny domova se koná v neděli 18. září v 16:00 v oratoři děkanského kostela v Teplicích na Zámeckém náměstí.

Výstava se jmenuje Krajiny domova a k vidění budou olejomalby a fotografie provedené historickou technikou - olejotiskem. Malíř a fotograf hledají v krajině náměty které oslovují jejich srdce a zaznamenávají obraz její podoby ve svých očích.

Profily autorů:

Josef Bilohlávek narodil se v roce 1974 v Krupce u Teplic v Čechách.

Cesta za malbou nebyla jednoduchá. Počátky jeho kladného vztahu k výtvarnému umění lze vystopovat do období navštěvování základní školy, kde významně zapůsobily na jeho vnímání kolorované perokresby učitele výtvarné výchovy. K výtvarnému zachycení prostředí které ho obklopovalo se ale začal vážněji věnovat až v období poloviny devadesátých let.

Styl obrazů, technika a náměty se téměř všechny točí především kolem snahy zachytit krajinu která ho obklopuje, náladu která z ní vychází a některé obrazy dávají lehounce nahlédnout do introvertní duše autora. Jedním s častých motivů je hra světla a stínu v krajině, která je bohatou studnicí inspirace pro autora, ten využívá této nabídky v nekonečně nevyčerpatelných motivech. Krajinná tvorba je základní cesta, kterou se autor při své práci ubírá, protože si uvědomuje krásu přírody a mohutnost hmot, poezii tvarů a jejich vzájemných vztahů.

V období své tvorby neměl důvod nastoupenou cestu nijak korigovat, sám není nakloněn přílišným změnám rukopisu, ani výtvarného názoru. Dokonce ani oblast své krajinářské inspirace nemusel zatím měnit, protože sám ví, že ani zdaleka nevyčerpal možnosti, které se mu stále nabízejí.

Josef Bilohlávek není dokumentátor, ani objevitel. Je tichým pozorovatelem krajiny, kterou je lidem dáno procházet a on jim ukazuje, co by třeba mohly přehlédnout.

Pavel Herzog - narodil se v roce 1976 v Jílovém, žije v Lounech

Kouzlo obrazu vznikajícího v červeném světle mu v útlém věku odhalil jeho otec. Přes relativně dlouhou dobu zájmu o malbu světlem se autor stále cítí na počátku své cesty. Cílem jeho snažení je zachycení duše krajiny, která jej obklopuje. Pavel Herzog fotografuje velkoformátovým přístrojem 9x12 cm. Fotografie zpracovává a zvětšuje sám. V poslední době je velmi okouzlen historickými technikami - převážně olejotiskem.