Tradičně se teplický zámek otevře veřejnosti v předvečer „lázeňské,“ tedy v pátek 29. května a časované vstupenky na „Muzejní noc 2009“ budou opět také v předprodeji v pokladně RMT.

Až dotud je vše při starém, stejně jako pořadateli očekávaný velký zájem ze strany návštěvníků. Ti se však letos úderem 19. hodiny vydají po zámku po třech nových trasách.

Ještě odpoledne předtím si u východního křídla zámku zahrají děti na archeology. V předem vymezeném a ohraničeném prostoru, v místech, kde v nedávné době probíhal rozsáhlý archeologický výzkum, se pod odborným dohledem muzejníků pokusí vyhrabat historické střepy a minerály. (Samozřejmě, že se jim to podaří a samozřejmě, že si svůj nález budou moci odnést domů).

Poté, v 18.55 hodin, ohlásí ze zámeckého balkónu nad vchodem do muzea zvuk trubek začátek „Muzejní noci 2009.“ Slavnostních famfár se zhostí excelentní trubači ze známé muzikantské rodiny: Petr Černý a oba jeho synové.

První prohlídková trasa zahrne expozici mineralogie, dále tak zvanou „parohovou“ chodbu v prvním poschodí zámku a vyhlídkovou věž, která si svoji nadšenou návštěvnickou premiéru odbyla při nedávné „Noci s Andersenem.“

Odsud zvědavci sejdou poblíž historické knihovny po točitých schodech, o nichž veřejnost nemá ani zdání, vyjdou ze západního křídla zámku a budou směřovat do zámeckého klubu. Tam bude muzicírovat originální zámecká kapela ve složení: kytaristé Martin Herbst a Miloš Pecka, klavírista Ladislav Faigl a trumpetista Petr Černý, všichni výborní hráči a také zaměstnanci Regionálního muzea Teplice.

Druhá trasa povede zámeckými pokoji přes expozici lázeňství na vnitřní zámecké nádvoří. Třetí trasa je celá věnována nové unikátní expozici archeologie v románském křídle zámku. A bonbónek nakonec: pokud si zájemce zakoupí vstupenku na první i druhou trasu, dostane nádavkem jako bonus prohlídku třetí zdarma. Časové intervaly mezi jednotlivými skupinovými prohlídkami, termín předprodeje, vše bude v průběhu několika příštích dnů upřesněno. Podrobné informace najdou zájemci rovněž na webových stránkách muzea: www.muzeum-teplice.cz. (est)