Účastníci vernisáže výstavy starých pohlednic byli stejně jako loni pozváni ke kašně na náměstí, kde jsme se spolu s Divadlem M nejprve setkali s našimi předky z období přibližně před 250 lety - spolu s nimi jsme se pak přemístili k rybníku Barbora.

Hraběcí správce ze zámku byl hubatou ženou z lidu (v podání manželů Petrovských) nucen ukončit milostný vztah její dcery s pohledným, leč zcela nemajetným zámečnickým tovaryšem Tomášem Nisserem. Karta by se ještě mohla obrátit výhradně v tom případě, že by úspěšně složil mistrovské zkoušky a stal se příslušníkem cechu.

Stará duchcovská pověst ovšem zaznamenala řešení zcela jedinečné. Ve chvíli, kdy se hlučná společnost poněkud vzdálila od zámečnické dílny na břehu rybníku Barbora, objevil se zákazník v zeleném fráčku, který si objednal skvostný barokní zámek podle vlastního nákresu. Předem zaplatil a pak už se nikdy neukázal. Nevyzvednutá zakázka pomohla mladému muži ke vstupu do cechu i k srdci své vyvolené a unikátní „vodníkův zámek“ se časem stal jedním z prvních exponátů městského muzea…

Rozjařený dav se pak vydal na společnou cestu do jižního města a ve Studniční ulici už hladce překonal poslední překážku, spojenou s možným střetem dvou radikálně odlišných civilizací. Vernisáž druhé výstavy starých pohlednic na zaplněném „dvoře u Dienstpierů“ (Náměstí legií 11) pak už proběhla podle všech předpokladů.

Představitelé Společnosti přátel města Duchcova připomněli, že zdejší výstavy nechtějí konkurovat zámku ani muzeu, ale naplňují záměr oživit čtvrť u starého nádraží a přesvědčit občany i představitele města o jejích přetrvávajících kvalitách. Také proto lid, který se původně přišel jen pobavit, s živým zájmem vyslechl informace místostarosty Mgr. Zbyňka Šimbery o postupné obnově historického náměstí i jižního města včetně budoucího využití bývalé polikliniky a stálého úsilí o záchranu starého nádraží. Se zájmem naslouchal i vodník Luboš Rájek, který pak vodou z rybníku Barbora s velkým zaujetím pokřtil již třetí minikatalog starých pohlednic, tentokrát nazvaný „Duchcovské pamětihodnosti“.

Záliba v prohlížení starých pohlednic a jejich sběratelství je určitým fenoménem dnešní doby, která hledá v návratech do minulosti často ztracenou pohodu i krásu. V improvizované výstavní síni, kterou poznáte i podle vyvěšeného městského praporu, se až do 30. září 2008 prezentuje zhruba 270 pohlednic a fotografií oblasti kolem rybníku Barbora a městské jádro s nejvýznamnějšími duchcovskými památkami. Řadu pamětihodností jsme již bohužel museli oželet, ale o to více bychom se měli snažit uchovat vše, co nám zbylo. Což jsou nejčastější reakce návštěvníků, zálibně „pročítajících“ obrázky na starých pohlednicích až do nejmenších detailů. Výstava je otevřena ve středu od 10.00 do 12.00 hod. a o sobotách a nedělích mezi 14.00 a 16.30 hod., ale snadno se dohodnete (na tel. 417 835 320) i na jiném termínu návštěvy.

Autor: Pavel Koukal