Regionální muzeum v Teplicích zapůjčilo na 50 předmětů a jejich souborů z archeologických sbírek na výstavu „Archeologická výloha - Keltové a Germáni na Labi“ - Nálezy z keltských a germánských dob, která se koná v Japonském paláci v Drážďanech od 30. 6. do 22. 12. 2009.
Výstava vznikla z iniciativy Zemského úřadu pro archeologii ve spolupráci s Českým centrem Drážďany, Národním muzeem Praha, Moravským zemským muzeem Brno a Regionálním muzeem v Teplicích a Mikulově.
Teplické muzeum na výstavu zapůjčilo hliněné, bronzové, železné a skleněné nádoby, ozdoby a nástroje z 6. - 1. stol. před n. l., které upomínají na přítomnost Keltů a starých Germánů v severozápadních Čechách.


Nejvzácnějším exponátem výstavy je keltská zlatá mince z Hrušovky z historických sbírek RMT.