PONDĚLÍ 8. listopadu

Kino Květen
8.–9.11. od 17.30 a 20.00
10.11. od 17.30
PŘEZÍT SVŮJ ŽIVOT
/teorie a praxe/
Evžen žije dvojí život. Jeden reálný a jeden ve svých snech. V reálném životě má manželku Miladu, ve snovém mladou milenku Evženii. Cítí, že sny, které ho od jisté doby provázejí, mají hlubší význam, a proto se obrátí na psychoanalytičku MUDr. Holubovou, která mu jeho sny vykládá. V průběhu děje se dovídáme, že Evžen ztratil své rodiče v útlém dětství a že vyrůstal v ústavu. V jeho snech, kromě krásné Evženie a jejího syna Petříčka, vystupuje ještě ohyzdná, špinavá babizna, která neustále varuje Evžena, že nesmí Evženii ublížit, jinak že si to s ním vypořádá.

9.11. od 15.00
MAMAS A PAPAS
Příběh filmu tvoří mozaika osudů několika manželských či partnerských dvojic, které v určitém zlomovém bodě života řeší otázky chtěného, nechtěného, vytouženého nebo zmařeného rodičovství. Záměrem scenáristky a režisérky Alice Nellis je ukázat pomocí souběžného vyprávění několika příběhů, že problém moderního rodičovství je širší a hlubší než konkrétní situace kterékoliv jednotlivé postavy. „Spoje mezi příběhy, přechody tam a zpět mezi různými světy a různými podobami téhož principu vyjadřují relativitu a absurditu daných situací,“ říká Alice Nellis.

Kino Hvězda Bílina
od 9. do 14.listopadu 2010
3.ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů v Digitálním kině v Bílině.

13.11. od 15.00
BROUČKOVY TAJNOSTI
Pravidelné pásmo pohádek pro děti. Velká rodina, Krtek ve městě….

Kino Krupka
8. 11.
VRAH VE MNĚ
Kontroverzní kriminálka režiséra Michaela Winterbottoma. Podle režiséra jde o napínavý příběh, jenž vybízí k zamyšlení nad formami lidského násilí.

Dům kultury Teplice
9.11. od 19.00
HAVAJ
„Peklo i ráj uprostřed Tichého oceánu“ - Palmové pláže a azurové moře, ale také hory, tropické pralesy a aktivní sopky. Z Honolulu kolem Oahu, dále na ostrov Hawaii za nejčinnější sopkou světa i na „nejvyšší“ horu na Zemi a nakonec na poklidný Kauai k nejdeštivějšímu místu planety. Celovečerní komponovaná diashow MARTINA LOEWA.

Krušnohorské divadlo Teplice
8.11. od 19.00
NA TÝ LOUCE ZELENÝ
Česká lidová opereta, která je považována zanejúspěšnější dílo v tomto oboru u nás. V předválečném československu dosáhla 2718 repríz! Obstála i v cizině, hrála se po celé Evropě. Písničky Já bych chtěl mít tvé foto, Na tý louce zelený, Venoušku, Už se podzim blíží, Když hvězdy svítí, se staly hity, které zná už třetí generace. Hrají: Josef Zíma , V. Kalivodová , L. Nováková , O. Král , K. Hábrl , M. Grisa , J. Zimml , K. Kenardiževová a další.

9.11. od 10.00
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Výpravná činoherní pohádka vychází z klasické předlohy K. J. Erbena a je obohacena o humornou konverzaci a veselé písničky. Dlouhý, Široký a Bystrozraký umí dělat zázraky a dětem ukáží, jak je v životě důležitá pomoc, která je poskytována nezištně. Inscenaci ozvláštňují světelné a zvukové efekty.
Pro předškolní a mladší školní věk. Přijít i mohou maminky s dětmi na mateřské dovolené.

VÝSTAVY
Regionální muzeum Teplice
12. 11. – 5. 12. 2010 / Jízdárna
František KORNALÍK FOTOGRAFIE
Retrospektivní výstava fotografií teplického fotografa. Ing. Mgr. František Kornalík je členem Asociace profesionálních fotografů ČR. Ve své tvorbě se zaměřuje především na témata architektury, letecké fotografie a přírody. Výstava je pořádána u příležitosti autorova životního jubilea.

15.10.–9.1.
POD ZNAČKOU ZKŘÍŽENÝCH MEČŮ
Výstavu připravilo historické oddělení teplického muzea pod vedením PhDr. Bohuslavy Chleborádové u příležitosti 300. výročí výroby evropského porcelánu (1710 - 2010). Míšeňský porcelán – fenomén a ztělesnění výroby porcelánu po celé Evropě. Výstava v teplickém muzeu chce připomenout 300. výročí založení manufaktury v Míšni, prvního evropského výrobce porcelánového zboží. Prezentováno bude na 200 exponátů z teplické muzejní sbírky, které byly získány na samém počátku jejího vytváření na přelomu 19. – 20. století.

Výstavní síň designu FUD v Dubí
20.10. do 16.11.
,,Vladimír Kopecký - grafika sklo“
Prof. Vladimír Kopecký malíř, grafik a sklářský výtvarník, absolvent VŠUP, student prof. Josefa Kaplického (1949 - 1956).

Galerie ITC v klášteře Osek
2.10. – 30.11.
RÝZMBURK A FRAUENSTEIN – kořeny společné minulosti
Hrady v Oseku a Frauensteinu spojuje rod Hrabišiců a také to, že jde o příhraniční gotické hrady postavené zhruba ve stejné době. Společnou minulost chtějí obě města využít k posílení společné integrace a především propagace obou měst prostřednictvím jejich hradů.

Pedagogicko–psychologická poradna, Teplice
NA VĚTVI
Výstava obrazů Mgr. Radky Mrvové.

Výstavní sín U Kostela Bílina
27. listopad 2010 – 25. leden 2011
ŽELEZNICE OČIMA SBĚRATELŮ A MODELÁŘŮ
Výstava modelové železnice KŽM Moldaváček, modelů vláčků , fotografií a předmětů bílinských sběratelů.
Vstupné v den Rozsvícení vánočního stromu 27. 11. 2010: 10,- Kč. Vstupné ostatní dny: dospělí 20,-Kč, děti, studenti, senioři – 10,-Kč

Galerie Pod Věží Bílina
18. listopad 2010 – 25. leden 2011
JIŘÍ ČÁP – STRUKTURY
Výstava fotografií teplického fotografa Jiřího Čápa.

ÚTERY 9. listopadu

Kino Květen
9.11. od 17.30 a 20.00
10.11. od 17.30
PŘEZÍT SVŮJ ŽIVOT
/teorie a praxe/
Evžen žije dvojí život. Jeden reálný a jeden ve svých snech. V reálném životě má manželku Miladu, ve snovém mladou milenku Evženii. Cítí, že sny, které ho od jisté doby provázejí, mají hlubší význam, a proto se obrátí na psychoanalytičku MUDr. Holubovou, která mu jeho sny vykládá. V průběhu děje se dovídáme, že Evžen ztratil své rodiče v útlém dětství a že vyrůstal v ústavu. V jeho snech, kromě krásné Evženie a jejího syna Petříčka, vystupuje ještě ohyzdná, špinavá babizna, která neustále varuje Evžena, že nesmí Evženii ublížit, jinak že si to s ním vypořádá.

9.11. od 15.00
MAMAS A PAPAS
Příběh filmu tvoří mozaika osudů několika manželských či partnerských dvojic, které v určitém zlomovém bodě života řeší otázky chtěného, nechtěného, vytouženého nebo zmařeného rodičovství. Záměrem scenáristky a režisérky Alice Nellis je ukázat pomocí souběžného vyprávění několika příběhů, že problém moderního rodičovství je širší a hlubší než konkrétní situace kterékoliv jednotlivé postavy. „Spoje mezi příběhy, přechody tam a zpět mezi různými světy a různými podobami téhož principu vyjadřují relativitu a absurditu daných situací,“ říká Alice Nellis.

Kino Hvězda Bílina
od 9. do 14.listopadu 2010
3.ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů v Digitálním kině v Bílině.

13.11. od 15.00
BROUČKOVY TAJNOSTI
Pravidelné pásmo pohádek pro děti. Velká rodina, Krtek ve městě….

Dům kultury Teplice
9.11. od 19.00
HAVAJ
„Peklo i ráj uprostřed Tichého oceánu“ - Palmové pláže a azurové moře, ale také hory, tropické pralesy a aktivní sopky. Z Honolulu kolem Oahu, dále na ostrov Hawaii za nejčinnější sopkou světa i na „nejvyšší“ horu na Zemi a nakonec na poklidný Kauai k nejdeštivějšímu místu planety. Celovečerní komponovaná diashow MARTINA LOEWA.

Krušnohorské divadlo Teplice

9.11. od 10.00
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Výpravná činoherní pohádka vychází z klasické předlohy K. J. Erbena a je obohacena o humornou konverzaci a veselé písničky. Dlouhý, Široký a Bystrozraký umí dělat zázraky a dětem ukáží, jak je v životě důležitá pomoc, která je poskytována nezištně. Inscenaci ozvláštňují světelné a zvukové efekty.
Pro předškolní a mladší školní věk. Přijít i mohou maminky s dětmi na mateřské dovolené.

VÝSTAVY
Regionální muzeum Teplice
12. 11. – 5. 12. 2010 / Jízdárna
František KORNALÍK FOTOGRAFIE
Retrospektivní výstava fotografií teplického fotografa. Ing. Mgr. František Kornalík je členem Asociace profesionálních fotografů ČR. Ve své tvorbě se zaměřuje především na témata architektury, letecké fotografie a přírody. Výstava je pořádána u příležitosti autorova životního jubilea.

15.10.–9.1.
POD ZNAČKOU ZKŘÍŽENÝCH MEČŮ
Výstavu připravilo historické oddělení teplického muzea pod vedením PhDr. Bohuslavy Chleborádové u příležitosti 300. výročí výroby evropského porcelánu (1710 - 2010). Míšeňský porcelán – fenomén a ztělesnění výroby porcelánu po celé Evropě. Výstava v teplickém muzeu chce připomenout 300. výročí založení manufaktury v Míšni, prvního evropského výrobce porcelánového zboží. Prezentováno bude na 200 exponátů z teplické muzejní sbírky, které byly získány na samém počátku jejího vytváření na přelomu 19. – 20. století.

Výstavní síň designu FUD v Dubí
20.10. do 16.11.
,,Vladimír Kopecký - grafika sklo“
Prof. Vladimír Kopecký malíř, grafik a sklářský výtvarník, absolvent VŠUP, student prof. Josefa Kaplického (1949 - 1956).

Galerie ITC v klášteře Osek
2.10. – 30.11.
RÝZMBURK A FRAUENSTEIN – kořeny společné minulosti
Hrady v Oseku a Frauensteinu spojuje rod Hrabišiců a také to, že jde o příhraniční gotické hrady postavené zhruba ve stejné době. Společnou minulost chtějí obě města využít k posílení společné integrace a především propagace obou měst prostřednictvím jejich hradů.

Pedagogicko–psychologická poradna, Teplice
NA VĚTVI
Výstava obrazů Mgr. Radky Mrvové.

Výstavní sín U Kostela Bílina
27. listopad 2010 – 25. leden 2011
ŽELEZNICE OČIMA SBĚRATELŮ A MODELÁŘŮ
Výstava modelové železnice KŽM Moldaváček, modelů vláčků , fotografií a předmětů bílinských sběratelů.
Vstupné v den Rozsvícení vánočního stromu 27. 11. 2010: 10,- Kč. Vstupné ostatní dny: dospělí 20,-Kč, děti, studenti, senioři – 10,-Kč

Galerie Pod Věží Bílina
18. listopad 2010 – 25. leden 2011
JIŘÍ ČÁP – STRUKTURY
Výstava fotografií teplického fotografa Jiřího Čápa.