"Program začne už od 16:30 hod, kdy mohou přijít děti a bude pro ně připraveno „hravé odpoledne". Od 18:00 do 18:30 hodin je potom možné přijít do kostela zapálit svíčku je to také příležitost svěřit své těžkosti, ale i radosti Hospodinu, nebo je možné svíčku zapálit i za někoho blízkého zemřelého. Od 18.30 do 19:15 hodin bude komentovaní prohlídka kostela sv. Šimona a Judy. Od 19:20 do 20:15 hod. se budeme společně modlit za farnost a bude i bohoslužba slova s naším jáhnem Františkem. Od 20:15 do 21:00 hod. pak bude čtení z Bible a možnost ztišení, meditace a zamyšlení. Záštitu nad noci kostelů v Zabrušanech převzal i místní starosta, pan Ing. Jaroslav Černý," řekla Dana Tichá . (re)