Jak informovala osecká starostka Lenka Říhová, celkové náklady na slavnosti se každoročně pohybují kolem 600 tisíc korun. Město ze svého rozpočtu letos hradí 385 tisíc, zbývající náklady pokryje ze získané dotace z kraje a jiných dárců.

„Příprava osecké pouti a Oseckých slavností 2011 je v plném proudu. Pouť se koná v Oseku od nepaměti. Datum konání té první se nám však nepodařilo zjistit. V roce 1996 město Osek zahájilo tradici pouti s historickým tržištěm v klášterním nádvoří. Letos se koná již 15. ročník, a to ve dnech 20. a 21. srpna,“ říká k přípravě slavností vedoucí správního odboru městského úřadu Jana Krtková.

„Návštěvníkům slavností opět nabídneme pestrý program. Nebude chybět slavnostní průvod městem, na historickém tržišti kromě řemeslníků budou účinkovat loutková divadla Narcis, Na cestě, Stolart, po delší době bude ke zhlédnutí historický šerm, přijede i medvědář s medvědem a další účinkující, s kterými ještě jednáme. Na náměstí vystoupí mimo jiné kapela The Backwards (Beatles revival),“ uvedla starostka Lenka Říhová.

Návštěvníci z Mostu, Litvínova, Lomu a Hrobu budou moci přijet na pouť historickým vlakem. V oseckém Domě dětí a mládeže vystaví Klub železničních modelářů Moldaváček z Lomu velké modelové kolejiště a modely železničních vozidel.
Samozřejmostí jsou pouťové atrakce pro malé i velké návštěvníky.

O s e c k á p o u ť 20. a 21. srpna 2011

Město Osek a Cisterciácké opatství Osek pořádají Osecké slavnosti, v jejichž rámci se koná i tradiční O s e c k á p o u ť 20. a 21. 8. 2011Slavnostní průvod vyjde od 9.30 hodin od budovy Základní školy v Hrdlovské ulici. Hudebníci ZUŠ Litvínov doprovodí Mažoretky DDM Duchcov a Osek.
Historický řemeslný trh
na nádvoří cisterciáckého kláštera v sobotu od 10.00 do 18.00 hodin a v neděli od 9.00 do 17.00 hodin uvidíte představení pouličních a loutkových divadel. Účinkují Stolart s.r.o., Divadlo na cestě, Theather Narcis Prag, skupina historického šermu Shš – Fenix o.s. s medvědářem s medvědem a program doplní Divadelní Ansámbl BezeVšeho z Postoloprt.
Informační turistické centrum Osek
V prostorách Informačního turistického centra Osek se uskuteční výstava obrazů a vitrážových soch Kristýny Folprechtové a Jitky a Richarda Kantových.
Kulturní program na Klášterním náměstí
Po oba dva dny vás bude bavit Regius Band XXL Jitky Dolejšové. V sobotu se přidá Malé Velké Divadlo a v neděli dopoledne se zaposloucháte do písní Pražské Frajarky. V sobotu ve 20.00 hodin zveme na koncert skupiny The Backwards - Beatles revival.
Závody automobilů do vrchu
Od křižovatky Lom - Loučná na Dlouhou Louku se budou konat od 9.30 hodin „Závody automobilů do vrchu“, které pořádá Automotosport Osek.
Pouťové prostranství
Kolotoče, houpačky, autíčka, střelnice, motokáry, občerstvení, jarmareční stánky na „pouťovém prostranství“, na hlavní silnici již od náměstí a na silnici od kláštera k Domu dětí a mládeže. V sobotu bude tradičně ve 22.00 hodin ohňostroj.
Okresní výstava chovatelů
Výstavu domácího zvířectva, bohatou tombolu a občerstvení najdete v zahradním areálu výstaviště Českého svazu chovatelů (naproti lunaparku).
Výstava v Domu dětí a mládeže v Oseku
Výstavu železničních modelů Klubu železničních modelářů Moldaváček můžete navštívit v sobotu od 10.00 – 17.00 a v neděli od 9.00 do 17.00 hodin v tělocvičně DDM Osek.
Parním vlakem na Oseckou pouť
Vlak tažený historickou parní lokomotivou bude zajišťovat přepravu na slavnosti mezi městy Most a Osek .
Mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie
Mše se můžete zúčastnit v sobotu od 17.00 hodin. Hlavním celebrantem je Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. U této mše bude provedena sborem a orchestrem P. Cypriána Lellka „Missa in G Dur“ od F. Schuberta a v neděli bude mše svatá od 10.30 hodin, při které bude provedena sborem a orchestrem P. Cypriána Lellka „Missa in G dur“ od J. B. Schiedermayera.
Tichá adorace a svátostné požehnání pro všechny účastníky poutě proběhne v neděli od 15.00 hodin.
Zazní instrumentální hudba, sólový a sborový zpěv z děl světových hudebních skladatelů např. W. A. Mozarta, Camilla Saint Saense a dalších.
V rámci Českého varhanního festivalu proběhne v neděli 21.8.od 16.00 hodin v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie varhanní koncert.
ČLÁNEK A FOTOGRAFIE NAJDETE V PONDĚLNÍM TEPLICKÉM DENÍKU