Tento zvláštní název nese rozsáhlá kompozice pro pět sólistů, smíšený sbor a orchestr na originální téma: příběh vzniku porcelánu a jeho známého dekoru „cibuláku". Skladbu si v roce 2014 objednal u autorské dvojice Jana Zástěry a Martina Budka Český porcelán, a. s., firma, která se proslavila právě tímto modrým dekorem. Při příležitosti 150. výročí založení tohoto podniku zaznělo Mysterium porcellani v slavnostní premiéře v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Dubí a po dvou letech si opět za podpory Českého porcelánu, a.s., našlo cestu i na hudební nosič. Tím je dvoj-CD s nahrávkou, kterou v červnu 2015 vytvořili hudebníci, zpěváci a hosté Collegia hortensis v oseckém klášteře.

Sólové partie, patřící hlavním postavám děje Živci, Kaolínu, Křemenu, Železu a Kobaltu , ztvárnili sólisté předních českých operních scén, orchestr posílili členové Severočeské filharmonie Teplice a Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Sborového partu se ujali členové Collegia hortensis v roli andělů. Pod taktovkou autora hudby a dohledem režiséra Českého rozhlasu Igora Tausingera vznikla nahrávka, kterou stejně jako předchozí alba vybavil povedeným cover designem František Fabík.

Slavnostní křest CD proběhl 1. února při příležitosti autorského koncertu Jana Zástěry v České národní bance v Praze za přítomnosti hlavních aktérů nahrávky. Pomyslné biřmování, kterým chce CD představit Český porcelán, a.s., také v našem regionu, se uskuteční v dubnu tohoto roku. Český porcelán připravuje pro tuto příležitost originální překvapení, kterým vydané album ještě více spojí s porcelánovou tematikou.

Autor hudby: Jan Zástěra. Autor textu: Martin Budek. Sólisté: Bronislava Tomanová, Miroslava Časarová, Zdeněk Stejskal, Václav Cikánek, Radek Krejčí. Sbor a orchestr: Collegium hortensis a hosté. Dirigent: Jan Zástěra. Hudební režie: Igor Tausinger. Mistr zvuku: Pavel Kunčar. Cover design: František Fabík. Natočeno v cisterciáckém klášteře v Oseku 12. 13. 6. 2015. Vydáno 1. 2. 2016 ve spolupráci s Trautzlovou uměleckou společností a Českým porcelánem, a.s. (pšt)