Hořava se keramikou značky Graniton zabývá dlouhodobě. Předměty sbírá a dohledává k nim veškeré informace v archivech a dobovém tisku. Tímto badatelsko-sběratelským způsobem se mu podařilo nashromáždit téměř 500 kusů keramiky Graniton a vydat obsáhlou monografii o 400 stranách s mnoha fotografiemi.

Sbírka keramiky této značky dosud nebyla v takovém rozsahu nikde prezentována. Vidět ji můžete od pátku 22. února až do 5. května v Regionálním muzeu Teplice. Vernisáž výstavy proběhne tento čtvrtek od 17 hodin, po zahájení expozice bude následovat komentovaná prohlídka s majitelem unikátní sbírky Hořavou.