Hořava se keramikou značky Graniton zabývá dlouhodobě. Předměty sbírá a dohledává k nim veškeré informace v archivech a dobovém tisku. Tímto badatelsko-sběratelským způsobem se mu podařilo nashromáždit téměř 500 kusů keramiky Graniton a vydat obsáhlou monografii o 400 stranách s mnoha fotografiemi. Sbírka keramiky této značky dosud nebyla v takovém rozsahu nikde prezentována. Vidět ji můžete až do 5. května v Regionálním muzeu Teplice. Otevřeno je úterý-pátek od 12 do 17 hodin, sobota-neděle 10-12 hodin a 1317 hodin. Plné vstupné stojí 30 korun, snížené 20 korun.