Včera večer v teplické regionální knihovně vysvětloval návštěvníkům rabín Štěpán M. Kliment „Co je košér". Rabín brněnské židovské obce Štěpán Menaše Kliment, student židovského gymnázia Or Chadaš při Lauderových školách, absolvoval studium religionistiky na pražské Karlově univerzitě a posléze studoval na ortodoxní ješivě Or Samech. Absolvoval také stockholmský institut židovských studií Paideia. Kašrut označuje v judaismu soubor pravidel pro rituální způsobilost. Používá se zejména v souvislosti s potravinami: co je povoleno k jídlu, je označováno jako kašer (hebrejsky „vhodné"). Aškenázská výslovnost je „košer" a v této podobě proniklo do češtiny a dalších jazyků. V širším slova smyslu označuje vše, co je povolené, vhodné nebo správné.

Dnes zazní od 18.30 hodin v Seumeho kapli v Lipové ulici koncert kvarteta ve složení Zuzana Hanzlová zpěv, flétna (Neočekávaný dýchánek), Jaroslav Svoboda harmonium (Traband), Petr Tichý kontrabas (Jazz Khonspiracy) a Michal Hrubý vedoucí, klarinety (Jazz Khonspiracy). Toto jedinečné kvarteto přestaví ve společných aranžích variace ve folklorně-jazzovém duchu na písně z představení Esther (na staročeský text) avantgardního českého skladatele Karla Reinera (1910 1979, žáka Aloise Háby a E. F. Buriana), které bylo inscenováno za 2. světové války v terezínském ghettu.

Vstup je zdarma.

HANA HEJHALOVÁ