Kdy: Sobota 2. listopadu, od 20.00
Kde: Knak Teplice
Za kolik: 150 korun

Peníze ze vstupného použije Květina na vznik nízkoprahového denního centra. „Benefici nás napadlo uspořádat v době, kdy se dojednávala nájemní smlouva k prostorům pro nízkoprahové denní centrum. Náklady spojené s úpravami prostor a jejich následného vybavení jsou vysoké, proto jsme od počátku zvažovali více cest k získání financí před zahájením provozu služby. Benefice jako taková má ovšem za cíl nejen vybrat finanční prostředky na podporu vzniku centra, ale vnímáme jí i jako prostředek, jak téma života na ulici lidem přiblížit, jako prostor k zamyšlení se nad daným tématem a službou. Na akci se lidé dozví informace jak o službě, tak o životě na ulici. Navíc se nám podařilo oslovit žáky Základní školy U Nových lázní, kteří se zapojili do výtvarné soutěže na téma „Život na ulici“. I tato díla bude možné na akci vidět,“ řekla Barbora Vernerová z Květiny.

Hlavní hvězdou večera bude Tony Ducháček a Garage. Těšit se můžete i na vystoupí hudebního uskupení Igor Barboi Trio a také kapely Herpes, kterou tvoří studenti teplického gymnázia. Vstupné stojí 150 korun. Na místě bude možné ještě akci podpořit dobrovolným příspěvkem.

„Benefici podporuje Nadace Divoké husy, která výtěžek z celé akce zdvojnásobí. Tyto prostředky pak budou použity na vybudování sociálního zázemí pro klienty, tedy sprchu či WC a pořízení stolů, židlí, kuchyňské linky a sprchového boxu,“ doplnila.