Kdy: sobota od 10 do 17 hodin
Kde: Regionální muzeum Teplice
Za kolik: 30-50 korun

„Byla zde instalována v šesti vitrínách a stala se součástí jedné z prohlídkových tras. Díky dotaci Ministerstva kultury České republiky byly původní a dnes již zastaralé dřevěné vitríny v loňském roce nahrazeny novými moderními celoskleněnými vitrínami a jejich počet byl navýšen na celkových osm. Expozice byla rozšířena a obohacena o celou řadu veřejností dosud neviděných vzorků minerálů z nejdůležitějších či nejznámějších nalezišť v širším okolí Teplic,“ řekl Miroslav Radoň z Regionálního muzea v Teplicích.

Modernizovaná expozice byla veřejnosti zpřístupněna již začátkem února. Počet vystavených ukázek minerálů se zvýšil o 100 kusů, a tak jich zde návštěvník v současnosti může vidět téměř 300. Vystaveny jsou minerály vybraných rudních ložisek Krušných hor, teplických termálních pramenů a hnědouhelné pánve, ale i neméně zajímavé minerály vulkanitů Českého středohoří. V mineralogické expozici si na protilehlé stěně chodby můžete současně prohlédnout i expozici paleontologie.

„Jsou zde vystaveny ukázky fosilní mořské zvířeny druhohor z období svrchní křídy, dále třetihorní květena i zvířena zejména z hnědouhelné pánve a rovněž ukázky kosterních pozůstatků některých savců z období starších čtvrtohor,“ dodal Radoň. Nově zpřístupněná expozice je součástí běžných prohlídkových tras teplického zámku a její prohlídku je možné uskutečnit vždy v 10, 13 a 15 hodin, denně kromě pondělí. Plné vstupné stojí 50 korun, snížené 30 korun, děti do 6 let zdarma.