Kdy: Neděle 29. září, od 15.30
Kde: Kostel v Jeníkově
Za kolik: Vstupné dobrovolné

Slavnostní koncert si při příležitosti vysvěcení nově zrestaurovaných varhan připravil teplický soubor Collegium hortense se svými dirigenty a sólistkami. Start akce je v 15. 30 hodin. Za varhany usedne Lukáš Dvořák. Vstupné na akci je dobrovolné.

Kostel sv. Petra a Pavla v Jeníkově postavený v 60. letech 18. století byl až do komunistického převratu významným mariánským poutním místem, do kterého přicházeli poutníci ze širokého okolí. V době komunistické diktatury ale kostel chátral a duchovní život ve farnosti upadal.

Až po sametové revoluci se o Jeníkov, jako o svou adoptivní farnost, začalo starat sdružení FATYM (Farní tým) z Vranova nad Dyjí. Postupnými kroky se toto sdružení snaží navracet život i lesk jeníkovské farnosti a kostelu. Obnova jeníkovských varhan je tak dalším krůčkem směřujícím k tomuto cíli.

Sbor Collegium hortense představí v neděli například skladby Jana Lohelia Oehlschlägela, rodáka z Lahoště, který byl v jeníkovském kostele pokřtěn a později se vypracoval až na regenschoriho strahovského kláštera v Praze. V letošním roce si připomínáme 295. výročí jeho narození.