V období mezi 27. květnem, kdy došlo k atentátu na Heydricha a dneškem, který je výročním dnem hrdinného odporu sedmi parašutistů v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici, se v celé zemi uskutečnilo velké množství pietních a vzpomínkových akcí. V pátek a sobotu se k nim připojilo také město Duchcov i obec Háj, kde vzdali zaslouženou poctu zejména statečnému řídícímu učiteli a starostovi Sokolské župy Krušnohorské-Kukanovy se sídlem v Duchcově Janu Zelenkovi-Hajskému.
Významný sokolský představitel Jan Zelenka byl po boku obou parašutistů z Anglie třetím nejvýznamnější mužem celého dramatu a zároveň spojovacím článkem mezi naším domácím a zahraničním odbojem. Ani atentát, organizovaný z Londýna, ani spontánní zapojení Sokolstva nebylo ovšem v předlistopadových čtyřiceti letech po zásluze oceněno, a tak se dá říci, že teprve sedmdesátému výročí událostí byla v celostátním i mezinárodním kontextu věnována náležitá pozornost. Dnes již není pochyb o tom, že akce, ve které dominovala řada Severočechů, byla nejvýznamnějším činem našeho odboje za 2. světové války a otevřela cestu k poválečnému obnovení československé státnosti.
V našem okrese byly vzpomínkové akce zahájeny v Duchcově, kde se v pátek odpoledne konalo slavnostní shromáždění v kině Lípa na oslavu hrdinství Jana Zelenky-Hajského a všech dalších spoluorganizátorů atentátu na Heydricha z řad členů Sokolské župy Krušnohorské-Kukaňovy se sídlem v Duchcově.
V úvodu akce byl jmenovitě vzdán hold třicítce Sokolů, kteří v odbojové činnosti vědomě nasadili a také ztratili své životy: vedle rodiny Zelenkovy zejména manželé Bedřich a Marie Kubicovi z Duchcova, Pravoslav a Pavla Vykoukovi z Teplic, pětičlenná rodina župního náčelníka Václava Nováka z Podmokel, manželé Miroslav a Anna Moravcovi z Ledvic, učitel Václav Hejna z Proboštova,  rodina Marečka a manželé Hanzlovi z Děčína…

Pocty u příležitosti nadcházejícího stého výročí narození se dočkal i učitel a župní náčelník Jaroslav Pešata, jehož úloha v sokolském odboji nebyla prozrazena, který se však stal v padesátých letech tragickou obětí komunistické totality.
Hlavní proslov za Český svaz bojovníků za svobodu brilantně přednesl jedenadevadesátiletý dr. ing. Jaroslav Musial, shromáždění pozdravil politický tajemník velvyslanectví Velké Britanie v Praze Nick Groves i vzdělavatel České obce sokolské Zdeněk Mička, který zároveň připomněl 150. výročí založení Sokola i konání jubilejního XV. všesokolského sletu.
Očekávané hlavní slovo pak dostali Vojtěch Šustek a Vlastislav Janík, historici, kteří se spolu s Jaroslavem Čvančarou podíleli na 44 dílném seriálu České televize „Heydrich – konečné řešení". Na důkaz, že historie atentátu i zásadního podílu Jana Zelenky-Hajského na jeho organizaci není kvůli čtyřicetileté pauze dosud náležitě probádána, přinesli řadu nových i méně známých informací, které objevili přímo v pramenech gestapa.
Ke slovu se dostaly i tzv. svatobořické děti Naděžda Vykouková-Vratislavská a Anna Moravcová-Kuželová, které se staly po zatčení a popravě svých rodičů našimi nejmladšími vězni.  Nesmírně vytížený Jaroslav Čvančara se objevil alespoň na plátně v připomenutí zásadní ukázky z televizního seriálu. Pohodové shromáždění se nakonec protáhlo v tříhodinovou besedu, plnou zájmu o projednávaná témata.
Odhalení nové pamětní desky
Podobná atmosféra byla patrná i v sobotu, v zahrádce bývalé české školy v Háji u Duchcova, kde se sešli početní hosté a účastníci celodenní pocty řídícímu učiteli Janu Zelenkovi-Hajskému k odhalení nové pamětní desky na průčelí budovy.
Starosta obce ing. Karel Drašner ocenil přínos Euroregionu Krušnohoří, který hájskou oslavu garantoval v rámci evropského programu. Spolu se Zelenkovými synovci Milanem a Ivanem Zelenkou se pak ujal slavnostního odhalení, které výrazně umocnilo zapojení Pěveckého sdružení pražských učitelek.
Autorem zdařilé pamětní desky, představující Jana Zelenku v sokolské čapce, je keramik Miroslav Mráček z Oseka. Za Českou obec legionářskou promluvila dr. Jindra Svitáková a ke slovu se dostala i jedna z vděčných žákyň oblíbeného učitele, paní Jiřina Beníšková-Drábová.
Historický prapor Sokola Rudohorského v Duchcově z roku 1887 se po boku praporu Obce Háj postavil do čela průvodu, který za doprovodu dechovky zamířil směrem k hájské sokolovně, kterou Jan Zelenka absolvoval každodenně.
Před pamětní deskou z roku 1946 vzdala svému starostovi hold slavnostním proslovem Pavla Koukala Sokolská župa Krušnohorská-Kukaňova, krátce promluvil i Miroslav Hrubý z Prahy, zeť popraveného Zelenkova přítele, starosty Sokola Michle Jaroslava Pechmana. Sokolská současnost se poté prezentovala na přilehlém sokolském hřišti, kde nejmladší členové Sokola Chomutov předvedli tři hravé skladby z nadcházejícího XV. všesokolského sletu, který proběhne na počátku července.
Hlavní program se přenesl do hlavního sálu sokolovny, na jejímž vybudování se Jan Zelenka v letech 1927 až 1929 osobně podílel. Dr. Jindra Svitáková z Asociace nositelů legionářských tradic uvedla putovní výstavu k výročí operace Antropoid a ocenila organizátory hájské akce udělením pamětních medailí.
Čestné občanství  Obce Háj
Na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva pak udělil starosta Karel Drašner Janu Zelenkovi-Hajskému In memoriam čestné občanství obce Háj u Duchcova, které s dojetím potvrdili svými podpisy Ivan i Milan Zelenka. Oba synovci potom dostali slovo v nadcházejícím koncertním programu. Ivan Zelenka (který je svému strýci nejvíce podobný) dirigoval vystoupení Pěveckého sboru pražských učitelek, který vede již devatenáctým rokem. Sbor byl založen v roce 1912 a je nejstarším sborem v Čechách.
Profesor Akademie múzických umění Milan Zelenka spolu se svým synem Vilémem zahráli virtuózním způsobem několik kytarových skladeb včetně skladby „Vzpomínka", kterou věnoval svému strýci.
V závěru se dostala ke slovu opět historie prostřednictvím čerstvého absolventa Univerzity J. E. Purkyně Karla Singera z Háje u Duchcova, který publikum seznámil se závěry své diplomové práce na téma „Osudové cesty Jana Zelenky-Hajského".