Šanovské varhany patří k nejlepším nástrojům v regionu. Jan Kalfus na ně zahraje skladby slavných německých mistrů Johanna Sebastiana Bacha, Johannese Brahmse nebo Josepha Rheinbergera.

Jan Kalfus studoval hru na varhany na Pražské konzervatoři a dále na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Později se zdokonalil na Musikhochschule v Kolíně nad Rýnem. Na Mezinárodní hudební soutěži Pražského jara vypsané roku 1984 v oboru varhany získal Jan Kalfus titul laureáta. Už předtím byl oceněn diplomy na soutěžích v Linci, Lipsku a v Brně.

„Hra Jana Kalfuse je úchvatná. Už několikrát jsem měl příležitost navštívit jeho koncert a pokaždé si vysloužil velké ovace. Velmi se těším," řekl Teplickému deníku ředitel festivalu Nikola Bojčev.

„Jan Kalfus koncertuje doma i v zahraničí a během své koncertní dráhy vystoupil ve většině evropských států, v Mexiku, USA, Koreji a Japonsku. Často spolupracuje s
významnými soubory a orchestry, například s Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK a se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, proto jsme velmi rádi, že přijal pozvání a zahraje v Teplicích," doplnil Petr Jílek z pořadatelské agentury Seen Media.

Vstupenky na čtvrteční koncert Jana Kalfuse v teplickém kostele svaté Alžběty budou k dostání před vystoupením. Výtěžek půjde na opravu kostela, především varhan.