Právě toto setkání údajně předznamenalo konec krátkého přátelství dvou velikánů evropské kultury a připomíná jej památníček na křižovatce cest v zámeckém parku nedaleko Zahradního domu. Kdysi byli pravidelné procházky kolem Velkého rybníka každodenní součástí lázeňského života v Teplicích a právě zde se lázeňští hosté setkávali a seznamovali. I my chceme dát obyvatelům Teplic i lázeňským hostům alespoň jednou za rok důvod k podobné procházce. Proto jsme na neděli, 22. července, připravili v celé Zámecké zahradě hned několik zajímavých stanovišť s programy na různých místech.

  Celý program začíná v 15.00 hod. a kromě Altánu u Zahradního domu končí v 18.00 hod. U Zahradního domu tradičně vystoupí několik hudebních uskupení v následujícím pořadí : Souvrat (folk), Jakub Cermaque (teplický rodák - folk), 

U-style (country-rock), Circus Ponorka (nevšední show jednoho muzikanta), Vasilův Rubáš (punk-folk). U opiček se postará o zábavu pro děti i dospělé Divadlo Studna z jihočeského Hosína. Odehrají divadelní představení, připraví hry a soutěže a v neposlední řadě představí divadelní dílnu. U Teplického Špalku si můžete zkusit bubnovat pod vedením jednoho z nejlepších učitelů Tokhiho, který má také teplické kořeny. V Labutím (dřevěném) altánu se představí básníci a spisovatelé v autorském čtení, které doplní výtvarníci.  

 Krom toho představí svou činnost několik sportovních oddílů - řeckořímský zápas, judo, basketbal, rugby, americký fotbal. Děti se mohou projet na koních a nebo se můžete každou celou hodinu (od 15.00, od 16.00 a od 17.00 hod.) naučit s certifikovanou cvičitelkou jógy Lenkou Kohoutovou Pozdrav slunci. Mezitím, v 15.30, 16.30 a 17.30 hod. je připraveno cvičení jógy pro děti - Zvířátkové Ásany. Pokud jim pracovní povinnosti dovolí, seznámí Vás se svou činností i záchranáři a hasiči. V blízkosti Zahradního domu se můžete podívat na výstavu Teplická Nej. K dispozici bude i stánek s ochucenou vodou od Severočeských vodovodů a kanalizací a.s.

A. Moravec