Základní umělecká škola Gustava Waltera v Bílině svou prezentaci připraví na Žižkově náměstí. Program nazvaný Hudba zní celým náměstím s podtitulem Hudební toulky Bílinou je věnován letošnímu 1025. výročí města Bíliny.

Tříhodinová akce začne v 16 hodin a návštěvníkům ZUŠ Open se představí všechny čtyři ve škole vyučované obory. Zahrají a zazpívají žáci i učitelé hudebního oboru, svými divadelními vstupy se představí literárně-dramatický obor, nebudou chybět dívky z oboru tanečního. Výtvarný obor si připravil workshopy, při kterých si přítomné děti budou moci zkusit své tvůrčí dovednosti.