Trolejbusové linky č. 2, 5, 7, 10 a 13 a autobusové linky č. 123, 124, 137 a 139 budou posíleny nasazením velkokapacitních vozů. Ostatní autobusové spoje budou posíleny dle potřeby.

Bude v provozu nostalgická trolejbusová linka č. 11 Panorama Nová Ves.

Pro odvoz diváků slavnostního ohňostroje budou v sobotu po jeho skončení vypraveny kromě pravidelných spojů i spoje posilové s odjezdem ve 23:00 hod. z Benešova náměstí.

A pozor:Až do konce slavností bude zastávka Valy pro linky č.127 a 132 přemístěna do Bystřanské ulice a zastávka Císařské lázně směr centrum bude mimo provoz.

Linky č.127 a 132 budou odkloněny po objízdné trase ulicemi Mlýnskou, Pražskou, Plynárenskou a Bystřanskou. Na objízdné trase bude zřízena pouze náhradní zastávka Valy, Bystřanská.

Důvodem je uzavírka Rooseveltovy ulice v době konání oslav.