Předchozí
1 z 5
Další

Miroslav Radoň

V Regionálním muzeu v Teplicích pracuji již více než 27 let. Po svých středoškolských studiích měřící a regulační techniky v Ústí nad Labem jsem pouze krátce pracoval v tomto oboru ve službách lovosické chemičky. V listopadu roku 1992 jsem využil nabídky, která se mi naskytla díky spolupráci s ústeckým muzeem, sídlícím tehdy na zámku v Trmicích, a šel jsem takříkajíc za hlasem svého srdce. Začal jsem pracovat v Regionálním muzeu v Teplicích jako kurátor geologických sbírek.

Miroslav Radoň

Práce kurátora v muzeu je z velké části prací úřednickou vyplývající z příslušného zákona o ochraně sbírek muzejní povahy a požadavků zřizovatele, v našem případě Ústeckého kraje. Zároveň je to však práce velmi pestrá a tvůrčí, protože s ní souvisí i tvorba trvalých muzejních expozic, různých výstav či práce s širokou veřejností v podobě komentovaných prohlídek a občasných přednášek. Máme většinou také své vědeckovýzkumné záměry, kterým se v rámci svého povolání věnujeme. Zejména v oblasti přírodních věd je díky těmto aktivitám také možné doplňovat sbírkové fondy svými vlastními sběry. Součástí naší práce je také publikační činnost.

Miroslav Radoň

Mým nejzamilovanějším územím je v tomto ohledu hlavně České středohoří, ze kterého pocházím, a kterému se více než 30 let věnuji po všech možných stránkách. K srdci mi nejvíce přirostla jeho centrální část podél labského údolí mezi Litoměřicemi a Ústím nad Labem a za svou posvátnou horu mám trvale Lovoš u Lovosic. V rámci Evropy mě pak většinou nejvíce oslovila podobná vulkanická pohoří, jako například Eifel v Německu či Massif Central ve Francii, kam jsem se měl možnost podívat v rámci spolupráce s kolegy z České geologické služby.

Miroslav Radoň

Krušné hory jsou samozřejmě neméně zajímavou a pestrou oblastí. Množství zajímavých geologických a mineralogických lokalit je tam díky někdejší hornické činnosti ještě bohatší než v Českém středohoří. Do oblasti východních Krušných hor jsem však začal více pronikat až v posledních deseti letech, což souvisí i se změnou mého bydliště. Stejně jako České středohoří mě však Krušné hory zajímají i z pohledu živé přírody a vlastivědy.

Miroslav Radoň

Má přednášková činnost většinou probíhá jen v podobě komentovaných prohlídek mineralogické či paleontologické expozice v muzeu na zámku. Této nabídky pochopitelně využívají zejména školy. Dříve jsem několikrát přednášel i o svých zahraničních cestách, jako například do Maroka, delty Dunaje v Rumunsku, Španělska či Albánie. Jiné přednášky vykonávám pouze nahodile, třeba při různých odborně zaměřených seminářích. V blízké době však nemám žádnou přednášku v plánu.