Předchozí
1 z 4
Další

Jitka BažantováZdroj: Deník / Petr Málek

V současné době svou badatelskou práci zaměřila na regionální sklářství a keramické továrny. „Získávání informací o zaniklých sklárnách na Teplicku je běh na dlouhou trať a je pouze jedním z mých výzkumných úkolů. Neméně vzrušující je třeba také bádání v archivních materiálech keramických továren v teplickém regionu, kterých bylo na přelomu 19. a 20. století kolem třiceti,“ říká.

Jitka BažantováZdroj: Deník / Petr Málek

Současným velkým zájmem kurátorky je badatelská práce okolo keramické továrny Ideal Standard. „Lidově známá je jako Ditmarka. Snažím se na základě studia odborných časopisů a knih, dobových dokumentů a nabídkových katalogů sestavit výrobní sortiment především dekorativní a užitkové keramiky napříč historií továrny. Záměrem je sledovat důležité mezníky ve vývoji produkce a ideálně určit autory (výtvarníky) jednotlivých produktů,“ popisuje svou badatelskou práci.

Jitka BažantováZdroj: Deník / Petr Málek

Výstupem celého výzkumu by měla být výstava s katalogem v roce 2025. V druhé polovině roku 2020 kurátorka plánuje zpřístupnit veřejnosti nově zrekonstruovaný studijní depozitář keramiky, kde budou prezentovány ty nejvzácnější a nejzajímavější předměty ze sbírky porcelánu a keramiky.

Jitka BažantováZdroj: Deník / Petr Málek

„Jedná se především o kolekci světové a české secesní keramiky. Nedílnou součástí práce muzejního kurátora je evidence sbírkových předmětů, kterou Regionální muzeum v Teplicích od počátku roku 2020 vede v on-line evidenčním systému Museion. Tato činnost zaměstnává kurátory de facto neustále. Je však nezbytná pro přehled a orientaci v muzejních sbírkách,“ podotýká Jitka Bažantová.