Předchozí
1 z 5
Další

„Miluji práci s dětmi,“ říká ředitelka ZŠ Dubí 2 Soňa Kosová.Zdroj: archiv Soni Kosové

"Už v mateřské škole jsem si vytvářela jednoduché, skládané malé sešity, do kterých jsem dělala dlouhé klikaté čáry, které představovaly písmo. Hned na začátku mé povinné školní docházky jsem doma stále napodobovala pedagogy a snažila se jakoby opravovat všechny papíry, kde bylo něco napsáno. Nejvíce pode mnou trpěl můj mladší bratr Milan, kterého jsem stále chtěla vychovávat a učit. Nutila jsem ho, aby si stále hrál na žáka v mé pomyslné třídě. Dneska na to rádi vzpomínáme a často se tomu zasmějeme,“ říká ředitelka Základní školy Dubí 2 Soňa Kosová.

„Miluji práci s dětmi,“ říká ředitelka ZŠ Dubí 2 Soňa Kosová.Zdroj: archiv Soni Kosové


Kosová navštěvovala coby dítě stejnou školu jako teď vede. „Po absolvování 2. stupně základní koly bylo jasnou volbou Gymnázium Teplice a pokračování ve studiu učitelství se specializací tělesná výchova,“ dodala. 

„Miluji práci s dětmi,“ říká ředitelka ZŠ Dubí 2 Soňa Kosová.Zdroj: archiv Soni Kosové

Hned po ukončení pedagogické fakulty nastoupila na Základní školu U Nových lázní v Teplicích. Zhruba po čtyřech letech přešla do Základní školy Dubí 2. „Tuto bystřickou školu jsem navštěvovala jako dítě a strávila jsem v ní devět krásných let. Nikdy jsem toho nelitovala. V době mého pracovního nástupu do Bystřice jsem se ještě setkala s řadou mých učitelů, kteří mne tehdy učili. Vybavily se nám i naše společné zážitky. Tady jsem dostala znovu první třídu a po roce jsem se dostala na pozici zástupkyně ředitele, ve které jsem setrvala deset let a získávala cenné zkušenosti. V roce 2003 jsem byla jmenována do funkce ředitelky školy a tuto pozici zastávám dodnes,“ konstatovala.

„Miluji práci s dětmi,“ říká ředitelka ZŠ Dubí 2 Soňa Kosová.Zdroj: archiv Soni Kosové

Škole se pod jejím vedením daří. „Podařilo se nám naplnit školu na 100 %, dostali jsme ocenění Férová školy a do našich prvních tříd směřuje stále více žáčků. Máme bohatou zájmovou činnost, od loňského roku jsme otevřeli kroužek robotiky. Velké oblibě se těší i kroužek keramiky pro rodiče s dětmi. Díky bohaté projektové aktivitě jsme my pedagogové mohli navštívit a porovnat se se školami ve Finsku, Anglii či Německu. Byly to pro nás velmi zajímavé stáže,“ uvedla Kosová. V tomto školním roce žáci dočkají vybudování dvou moderních učeben a to informatiky a přírodních věd.

„Miluji práci s dětmi,“ říká ředitelka ZŠ Dubí 2 Soňa Kosová.Zdroj: archiv Soni Kosové

Jejím největším koníčkem je pedagogická praxe. „Miluji práci s dětmi a za nic jiného bych už neměnila. Být dětem rovnocenným partnerem je nejkrásnějším údělem každého pedagoga. Kromě toho jsme už dlouhá léta kronikářkou města Dubí a velmi mě baví získávat nové poznatky o historii Dubí. Součástí mé práce je i má práce redaktorky v našem městském periodiku Dubský zpravodaj. V neposlední řadě velmi ráda s manželem Liborem cestuji, poznala jsem už velkou část Evropy, navštívila jsem i USA. Z našich krajin nejvíce milujeme Jetřichovice a Kutnohorsko. A co je naším snem? Až nám zaklepe starobní důchod na dveře, chtěli bychom jen na několik měsíců do teplého Řecka a tam si odpočinout a nadechnout se do další etapy našeho života,“ dodala.

Lea Kernerová