Je určitě dobře, když město ve spolupráci s místními podnikateli umožní lidem vyzkoušet si takto „domácí“ produkty. Lákadlo to ale není jen pro lidi z Bíliny. Za Bílinskou kyselkou teď mohou přijíždět zájemci z celého okolí. Je to atrakce, která měla ve městě pod Bořněm kdysi svoji tradici.

„Ochutnávka je určena jak pro turisty, kteří přijedou navštívit krásný areál Kyselky, tak pro místní občany,“ ubezpečila místostarostka Bíliny Marcela Dvořáková.

V Teplicích něco podobného u léčivých pramenů nabídnout nemohou. Byť by to lidé rovněž uvítali a turisté se po tom často pídí. Teplické prameny ale nejsou vzhledem ke svému složení určené k pití. Což možná Teplicím v tomto ohledu snižuje atraktivnost, ale tak to prostě je.