Nejvíce proti zničení travnatých ploch řvou vždy pejskaři. Přitom zrovna tito protestanti po svých psech možná ani neuklízejí, takže se po trávě nedá chodit.

Pravdou je, že vedení Teplic se situaci opravdu snaží řešit. V některých částech parkovací místa přibyla. Volných kapacit je ale poskrovnu. Sídliště byla postavená ještě za soudruhů, kdy u každého paneláku stačila vymezená jedna řada parkovacích míst. Za socialismu totiž nebylo auto v rodinách samozřejmostí. Dnes má minimálně jedno téměř každá rodina. Před panelákem ale stále zůstává ten jeden letitý pruh pro parkování.

Co s tím? Stavět parkoviště na úkor zeleně? Nechat to být tak, že na někoho už místo prostě nezbude? Chtělo by to parkovací domy. Patrové, aby kapacitně ulicím na sídlištích ulehčily. Majitelé aut by ovšem museli překonat lenost a chtít udělat pár kroků navíc. Většina totiž zatím chce mít auto přímo před nosem.