Naštěstí dnes existuje řada dobrovolníků, kteří lidem v domovech nabízejí přátelské služby. Častokrát je to nestojí ani hodinu týdně, přitom radost, kterou svému protějšku udělají, je obrovská. Zejména v této těžké době, kdy seniory ještě více izoluje od okolí koronavirová pandemie.

Na Teplicku záslužnou práci dělají například lidé z dobrovolnického spolku Spolu proti samotě. Povídají si seniory po telefonu o všem, co je trápí. O pocitu samoty, o různých nemocech, ale také třeba o rodinných problémech. „Takový sdílený problém je pro člověka hned poloviční,“ říká zakladatelka telefonického centra Petra Cmíralová Dolejšová. Sehnala okolo sebe řadu dobrovolníků, kteří dokáží být s otevřenou náručí v této těžké době pro seniory nemalou oporou. Dokáží jim nahradit rodinné příslušníky, kteří na babičky či dědečky zanevřeli nebo se o ně prostě jen nemohou teď postarat.

Je dobře, že se i v této těžké době najdou tací, kterým nejsou staří opuštění lidé lhostejní. Lidé ze spolku Spolu proti samotě dobře vědí, co je v takovém případě potřeba udělat. Díky za to.