Na paradoxní případ upozornil server svevole.cz. Zda ale hříšníci dostanou své pokuty zpět, není zcela jasné. Vedení Dubí se totiž odkazuje na jiný zákon, než stěžovatelé, kteří aktivity strážníků v Srbicích napadli.

Příčinou sporu má být údajná procesní chyba ohledně výkladu nabytí platnosti smlouvy o činnosti strážníků mezi městem Dubí a obcí Srbice. Strážníci prý začali měřit v obci rychlost dřív, než měli.

Vše se začalo řešit, když přišla na městský úřad stížnost, že je vybírání pokut v Srbicích protiprávní a mělo by být ukončeno. Problémovým obdobím měly být dny mezi 6. a 12. lednem. Stěžovatel, který na případ poukázal, se odkazuje na správní řád, podle kterého smlouva ze začátku roku nezačíná platit hned při podpisu, ale až po uplynutí 15 denní lhůty pro možné odvolání. Strážníci tak měli podle něj začít vybírat pokuty teprve až od 15. ledna, přičemž měřili už dříve. Město se brání, odkazuje na zákon o obcích. „Vycházeli jsme z běžné praxe a měli jsme také informace ministerstva vnitra, že tyto veřejnoprávní smlouvy nabývají platnosti dnem podpisu,“ okomentoval situaci starosta Dubí Petr Pípal.

Spor zatím není uzavřený. Řeší se různý výklad zákonů. Pokud však bude ve finále potvrzeno, že strážníci vybírali pokuty v neplatnosti smlouvy, budou nejspíše neplatné. Procesní chyba v platnosti smlouvy ale nemění nic na faktu, že řidiči dostali pokuty za porušení povolené rychlosti a ty by měly platit. Strážníci nepochybili ve způsobu měření. Řidiči porušili předpisy, nikoli smlouvu. Pokuty si zaslouží.